You are here

DOGAL GAZIN; DÜNYA, AVRUPA BIRLIGI ve TÜRKIYE AÇISINDAN ÖNEMI BAGLAMINDA NABUCCO PROJESI’NIN DEGERLENDIRILMESI

Analysis of Nabucco Project within the Context of the Importance of Natural Gas for the World, the EU and Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to explain the importance of natural gas, which has a special place among primary energy sources, for the world, for the EU and for Turkey. In this context, also, an evaluation has been made on the Nabucco Project which, some may think, renders Turkey an energy bridge. The statistical data used throughout the study relate to the traded primary sources only (coal, oil, natural gas, nuclear energy and hydro-electricity). According to the data collected, during the course of the study, the Nabucco Project is found to be a real challenge due to difficulties faced in providing the quantities to meet the demands.
Abstract (Original Language): 
Bu çalısmanın amacı, dünyadaki birincil enerji kaynakları içinde özel bir yere sahip olan dogal gazın dünya, Avrupa Birligi (AB) ve Türkiye için öneminin açıklanması ve bu baglamda Türkiye’yi enerji köprüsü haline getirmesi düsünülen Nabucco Projesi hakkında bir degerlendirme yapılmasıdır. Çalısmanın genelinde kullanılan birincil kaynaklı enerji istatistikleri, sadece ticari meta olarak ifade edilen birincil kaynaklara (kömür, petrol, dogal gaz, nükleer enerji ve hidroelektrik) göre hazırlanmıstır. Çalısma sonucunda elde edilen verilere göre, mevcut durum itibarıyla proje için gereken dogal gaz arz miktarının saglanmasındaki güçlükler nedeniyle, Nabucco Projesi’nin gerçeklestirilmesinin zor oldugu degerlendirilmektedir.

REFERENCES

References: 

AB’nin Enerji Politikası ve Bu Politikanın Gelisimi,
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/AB/SanayiSektorDb/AB_Ener
ji.doc, 12.04.2009.
Avrupa Birligi’nin Enerji Politikası, http://www.ikv.org.tr/
pdfs/5b42999e.pdf, 12.04.2009.
BOZKURT, Giray Saynur (2006), “Enerji Nakil Hatları ve
Türkiye-Rusya Iliskileri”, Stratejik Arastırmalar Dergisi, Yıl:4 Sayı:7,
DOGAL GAZIN; DÜNYA, AVRUPA BIRLIGI ve TÜRKIYE AÇISINDAN ÖNEMI BAGLAMINDA
NABUCCO PROJESI’NIN DEGERLENDIRILMESI
101
Genelkurmay ATASE ve Denetleme Baskanlıgı Yayınları, Ankara,
Genelkurmay Basımevi, s.21-45.
BP Statistical Review of World Energy June2008,
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_englis
h/reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/STAGING/l
ocal_assets/downloads/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_rev
iew_2008.pdf, 20.03.2009.
CIA The World Factbook, https://www.cia. gov/library
/publications/the-world-factbook/geos/nl.html,
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/
geos/eg.html, 08.05.2009.
DEMIRBAS, M. F. ve BALAT, H. (2008), “Major Utilization of
Natural Gas for Turkey’s Energy Necessity in Recent Years”, Energy
Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, Cilt:3, Sayı:2,
Taylor&Francis, Philadelphia, s.166 -176.
Dogal Gaz Arz ve Talep Senaryoları, http://www.botas.gov.tr/
index.asp, 22.03.2009.
DÜZYOL, H.Saltuk, “Nabucco Projesi ve Türkiye”,
http://www.odtumd.org.tr/etkinlik/2009/03/NABUCCO_projesi/Nabucc
o_Sunumu_ODTU_S_Duzyol_28_03_09.pdf, 25.03.2009.
Enerji, http://www.enerji.gov.tr/index.php? dil=tr&sf=webpages
&b=enerji&bn=11&hn=12&nm=384 &id=384, 12.04.2009.
European Energy and Transport – Trends to 2030-Update 2007,
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/trends_2030_update_2
007/energy_transport_trends_2030_update_2007_en.pdf, 18.04.2009.
FLAVIN, Christopher ve LENSSEN Nicholas (1994), Enerjide
Arayıslar-Yaklasan Enerji Devriminin El Kitabı, Çev. Yaman
KÖSEOGLU, TEMA Vakfı Yayınları, Istanbul.
Gazexport-Rusya Federasyonu ile Dogal Gaz Alım-Satım
Anlasması (Batı), http://www.botas.gov.tr/index.asp, 22.03.2009.
DOGAL GAZIN; DÜNYA, AVRUPA BIRLIGI ve TÜRKIYE AÇISINDAN ÖNEMI BAGLAMINDA
NABUCCO PROJESI’NIN DEGERLENDIRILMESI
102
Gazexport-Rusya Federasyonu ile Dogal Gaz Alım-Satım
Anlasması (Karadeniz Geçisli), http://www.botas.gov.tr/index.asp,
22.03.2009.
Germany Energy Profile, http://tonto.eia.doe.gov/country/
country_energy_data.cfm?fips=GM, 09.05.2009.
GIULI, Marco (2008), “Nabucco Pipeline and The Turkmenistan
Conundrum”, Caucasian Review of International Affairs, Cilt:2(3),
http://cria-online.org/4_2.html, 25.05.2009, s.124-132.
Green Paper - A European Strategy for Sustainable, Competitive
and Secure Energy (Sec (2006) 317), http: //europa.eu/documents
/comm/green_papers/pdf/com2006_105_en.pdf, 12.04.2009.
International Energy Agency, Statistics By Country/Region,
http://www.iea.org/Textbase/stats/index.asp, 03.05.2009.
Irak-Türkiye DGBH Projesi, http://www.botas.gov.tr/index.asp,
22.03.2009.
Mısır-Türkiye DGBH Projesi, http://www.botas.gov.tr/index.asp,
22.03.2009.
Nabucco’ya Azeri Çelmesi, http://www.milliyet.com.tr/Ekonomi/
SonDakika.aspx?aType=SonDakika&KategoriID=11&ArticleID=1091431
&Date=06.05.2009&b=Nabuccoya, 06.05.2009.
Nabucco DGBH Projesi, http://www.botas.gov.tr/index.asp,
22.03.2009.
Nabucco Gas Pipeline Project, http://www.nabuccopipeline.
com/cms/upload/press%20and%20public/presentations/Official
%20 Project%20Description_Q1_2009_v01.pdf, 28.03.2009.
Nabucco: Political Necessity Meets Economic Reality, Appendix
and References, www.istanbulanalytics.com/dc/nabucco-appendix.pdf,
02.06.2009.
Nabucco Presentation, http://www.nabucco-pipeline.com/
cms/upload/press%20and%20public/presentations/Nabucco-Presentation_
Q2_2009_v02.pdf, 28.03.2009.
DOGAL GAZIN; DÜNYA, AVRUPA BIRLIGI ve TÜRKIYE AÇISINDAN ÖNEMI BAGLAMINDA
NABUCCO PROJESI’NIN DEGERLENDIRILMESI
103
Natural Gas Overview 2007 in International Energy Statistics,
http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=3&pid=2
6&aid=24, 02.04.2009.
NIGC-Iran ile Dogal Gaz Alım-Satım Anlasması,
http://www.botas.gov.tr/index.asp, 22.03.2009.
NLNG-Nijerya ile LNG Alım-Satım Anlasması,
http://www.botas.gov.tr/index.asp, 22.03.2009.
PERCEBOIS, Jacques (2008), “The Supply of Natural Gas in the
European Union-Strategic Issues”, OPEC Energy Review, Cilt: 32 Sayı:1,
Blackwell Publishing, Oxford, s.33-53.
PROEDROU, Filippos (2007), “The EU-Russia Energy Approach
under The Prism of Interdependence”, European Security, Cilt:16, Sayı:
3-4, Taylor&Francis, Londra, s.329-355.
SAYGIN, Hasan (2009), 2008-2009 Ögretim Yılı Enerjinin
Jeopolitigi ve Uluslararası Enerji Politikalarının Analizi, Ders Notları.
Socar-Azerbaycan ile Dogal Gaz Alım-Satım Anlasması (Batı),
http://www.botas.gov.tr/index.asp, 22.03.2009.
Sonatrach-Cezayir ile LNG Alım-Satım Anlasması,
http://www.botas.gov.tr/index.asp, 22.03.2009.
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgı Stratejik Planı (Taslak)
(2010-1014), http://www.enerji.gov.tr/tr/dokuman/ETKB_2010_2014_
Stratejik_Plani_Taslak.pdf, 12.04.2009.
TEKIN, Ali ve WILLIAMS, Paul (2008), “Turkey and EU Energy
Security: The Pipeline Connection”, East European Quarterly, Cilt:42
Sayı:4, University of Colorado, Boulder, s.419-434.
Turusgaz-Rusya Federasyonu ile Dogal Gaz Alım-Satım
Anlasması (Batı), http://www.botas.gov.tr/index.asp, 22.03.2009.
Türkiye-Yunanistan-Italya DGBH Projesi (Güney Avrupa Dogal
Gaz Çevrimi), http://www.botas.gov.tr/index.asp, 22.03.2009.
Türkmenistan ile Dogal Gaz Alım-Satım Anlasması,
http://www.botas.gov.tr/index.asp, 22.03.2009.
DOGAL GAZIN; DÜNYA, AVRUPA BIRLIGI ve TÜRKIYE AÇISINDAN ÖNEMI BAGLAMINDA
NABUCCO PROJESI’NIN DEGERLENDIRILMESI
104
World Energy Overview 1996-2006 in International Energy
Annual 2006, http://www.eia.doe.gov/iea/overview.html, 22.03.2009.
Yıllar Itibarıyla Dogal Gaz Ihracat Miktarları,
http://www.botas.gov.tr/index.asp, 22.03.2009.
ZIPPEL, Wulfdiether, “Enerji Kaynaklarını Çesitlendirme
Yaklasımları Altında AB’nin Enerji Politikası”,
www.konrad.org.tr/Enerji/06ZIPPEL.pdf, 18.04.2009.
ZWEIRI, Mahjoob ve STAFFELL, Simon (2009), “Talking With a
Region:Lessons From Turkey, Iran and Pakistan”, Middle East Policy,
Cilt:16 Sayı:1, Blackwell Publishing, Washington, s.63-74.
2007 Yılı Genel Enerji Dengesi, www.enerji.gov.tr/
EKLENTI_VIEW/index.php/raporlar/detayGoster/4903, 29.03.2009.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com