You are here

Le "Troisieme CEil" Ou Le Probleme De L'Autre Dans Huis Clos De Sartre

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The problem of existence, as with various philosophers, is also a question for Sartre who argues the idea of "existence precedes the essence" . Sartre mentions how human being has an effect on identifying himself in a broad manner, and relationship with "the other" , existence, looks, thoughts and furthermore the judgement of "the other" , in his The Closed Session. Within this context the behavior of the other, unlike his own real personality, out of this being and / or the negative effect of the look of the third eye on the reciprocal relationship, and therefore turning his life / their lives into hell confirms somehow Sartre's expression " Hell is others".
Abstract (Original Language): 
Varoluş sorunu, birçok varoluşçu düşünürde olduğu gibi, "varoluş özden önce gelir" düşüncesinin savunucusu Sartre'ın da üzerinde durduğu bir olgudur. Gizli Oturum'da Sartre, insanın, genel planda kendi varlığını tanımlamasında, başkası ile olan ilişkisinde, başkası'nın varlığının, bakışının, düşüncesinin, dahası yargılamasının ne denli etkili olduğunu dile getirmektedir; bu bağlamda başkası nın kendi gerçek kişiliğinin, olduğu şeyin dışında davranması ve / veya bir üçüncü göz'Un bakışlarıyla ikili ilişkiyi olumsuz yönde etkilemesi ve dolayısıyla onun / onların yaşamını bir cehenneme dönüştürmesi, Sartre'ın " Cehennem başkalarıdır" sözünün bir bakıma doğrulanmasıdır.
125-133

REFERENCES

References: 

CONTAT, M., RYBALKA, ML, Sartre Un theatre de situations, Paris, Gallimard, 1973.
CORNUD-PEYRON, Mireille, Jean-Paul Sartre, Paris, Nathan, 1991.
MAILLARD, Michel, Sartre, Paris, Nathan, 1994.
SARTRE, Jean-Paul, Huis Clos, Paris, Gallimard, 1947.
SARTRE, Jean-Paul, L'Ûtre et le Neant, Galimard, Paris, 1943.
SARTRE, Jean-Paul, L'existantiallisme est un humanisme, Paris, Nagel, 1964.
133

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com