You are here

SEVGİ İNSANI HZ. MUHAMMED'IN DUALARINDA SEVGİ TALEPLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Allah'ın kullarına vermiş olduğu duygulardan biri, sevgidir. Allah, kullarından sevgi duygusunu, İlâhî emirlere uygun olarak yönlendirmelerini istemektedir. Dua ise kulların Yüce Yaratıcıdan iyi ve hayırlı şeyleri istemeleridir.