You are here

İLK VE ACİL YARDIM (PARAMEDİK) LİSANS EĞİTİMİ TARTIŞMALARI VE ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (Original Language): 
Sayın editör, bu yazı İlk ve Acil Yardım (Paramedik) ön lisans programı ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) lisans programındaki öğretim programlarını uzmanlık eğitimi açısından değerlendirmektedir. Bununla birlikte Türkiye’de son yıllarda Paramedik lisans eğitimi, gerek akademik çevrelerde gerekse meslek derneklerinde sıkça tartışma konusu olmaktadır. Bu mektup, mevcut tartışmalar ışığında, Paramedik ön lisans eğitimi ve AYAY Lisans eğitiminin farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve tartışmalara yeni bir bakış açısı kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu mektup aynı zamanda, alandaki akademik disiplinlerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve yapılandırılması açısından da oldukça önemlidir.

REFERENCES

References: 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programı Öğretim Planı (2017). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilgi Sistemi. Erişim: 08 Şubat 2017, http://ebs.comu.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=1468&bot=1984
Hastane Öncesi Dergisi
Nisan 2017, Cilt 2 – Sayı 1 Sayfa No: 63-66 66
Bradt, D., Abraham, K. ve Franks, R. (2003). A strategic plan for disaster medicine in Australasia. Emerg Med., 15, 271-282.
Brewster, PW. (2010). Disaster education and training: Linking individual and organizational learning and performance. Koening, K. L. ve Schultz, C. H. (Eds.), Disaster medicine: comprehensive principles and practices. Cambridge University Press.
Çelikli, S. (2016). Kuruluştan Bugüne Paramedik Eğitiminde Standardizasyon Çabaları ve Kırılma Noktaları. Hastane Öncesi Dergisi, 1(2), 39–54.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Programı Öğretim Planı (2017). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, http://ebs.comu.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=1288&bot=1804, 10.03.2017, 08,02,2017.
Koçak, H., Çalışkan, C., Yavuz, Ö., ve Öztürk, G. (2015). II . Acil Yardım ve Afet Yönetimi Eğitim Çalıştayı: Sonuç Raporu. AYAYDER: Çanakkale.
Maya, İ., & Çalışkan, C. (2016). Dünyada Lisans Derecesi Düzeyinde Afet Eğitimi ve Öğretimi Yapan Programların De. Journal of Turkish Studies, 11(Volume 11 Issue 9), 579–579. http://doi.org/10.7827/TurkishStudies.9761, 08,02,2017.
Murray, V., Clifford, J., Seynaeve, G. ve Fisher, J. (2006). Disaster health education and training: A pilot questionnaire to understand current status. Prehosp Disaster Med., 21(3), 156–167.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com