You are here

Kur'an Açısından Fatalism

Fatalism in the Holy Quran

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Fatalism is a type of convention which occurs in all conditions that human kind exists in. In Quran, it is explained that fatalist convention stems from illeteracy and ignorance. Those who develope fatalist convention prefers not the real wayout but the temprory one which make them relax. To run away from resposibility, they claim that they do not have power and effectivity. Fatalist deniers perform a humiliating behavior towards the muslims’ fate belief. Allah (The Greatest), in order to deter them from denying fatalism, called deniers to think with regard to real knowledge and evidences. He doesn’t want them to live on only suppositions and assumptions resulting from their egos and tendencies.
Abstract (Original Language): 
Fatalizm, insanın bulunduğu her zaman ve mekânda ortaya çıkabilen bir düşünce biçimidir. Kur’an’da fatalist anlayışın bilgisizlikten kaynaklandığı açıklanmıştır. Fatalist anlayış geliştiren kimseler, gerçeği değil, kendilerini geçici olarak rahatlatacak bir çıkış yolunu tercih etmişlerdir. Sorumluluktan kaçabilmek için, hiçbir güç ve etkinliğe sahip olmadıklarını ileri sürmüşlerdir. Fatalizme yönelen inkârcılar, mü’minlerin kader inancını dillerine dolayarak alaycı bir tavır sergilemişlerdir. Yüce Allah, inkârcıları fatalizmden vazgeçirmek için, gerçek bilgi ve kanıtlara uygun düşünmeye çağırmıştır. Arzu ve eğilimleri doğrultusunda tahminlerde bulunmamalarını istemiştir.