You are here

VALUATION OF RESIDENCES THROUGH UTILIZING RATIO OF INTEGRATED CAPITALISATION

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Right after the Second World War, determining the value of real properties gained importance in the countries, in which citizens had the right for real property possession. As for our country, importance of evaluating real estates noticed in late 1990’s. Now in Turkey, evaluation is the only method for the determining of the market value of real properties used by private and public sector. Today, several methods have been used for evaluating real properties. One of them is the ratio of integrated capitalisation within income method. This method provides quite fast and accurate results for bankers, real estate consultants and judicial system operating in related market. Through using this method, evaluation of the residences in a region, located in Centre District, Province of Erzincan is aimed. Selling and renting values have been researched for integrated capitalisation ratios in evaluation of residences located in project field. Through utilizing integrated capitalisation ratios; market values of the residences, located in project field and whose revenues are known, can be determined. In the same way, through utilizing related ratio, current rental values of residences located in project field and whose selling values are known can be determined.

REFERENCES

References: 

Açlar & Çağdaş, 2002. Taşınmaz (Gayrimenkul)
Değerlemesi, Birinci Baskı TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odası, Ankara,
Çağdaş, Ders Notları, Yıldız Teknik Üniversitesi-
Davutpaşa Kampüsü, Slayt Notlar,
Çelik, Ders Notları, Gümüşhane Üniversitesi-
Gümüşhane Kampüsü, Slayt Notlar,
Demir, Ders Notları, Yıldız Teknik Üniversitesi-
Davutpaşa Kampüsü, Slayt Notlar,
Erol Köktürk & Erdal Köktürk, 2011. Taşınmaz
Değerlemesi, Birinci Baskı, İstanbul,
Ertaş, Ders Notları, 2015. Selçuk Üniversitesi-Alaeddin
Keykubat Yerleşkesi Selçuklu/Konya, Slayt Notlar,
Kuster J. 1998. Factors Determining Housing Prices in
Zurich, s:163–179, VR/39/8, Zürih
Tanrıvermiş, 2010. Gayrimenkul Değerleme Esasları,
Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları, Ders Kodu:
1014, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler
Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü,
UDES, 2016. Uluslararası Değerleme Standartları,
Genel Değerleme Kavram ve İlkeleri, S.11, 4.4
URL 1. Türkiye İstatistik Kurumu,
http://www,tuik,gov,tr/UstMenu,do?metod= ,Tüketici
Fiyat Endeksi (2003=100

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com