You are here

Organization of Big Data in Accounting

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The article is devoted to theoretical research and the solution of actual scientific problem the accordance of methodological and organizational principles of accounting to theoretical and methodological aspects technologizing of economic and information systems development through development of proposals concerning modification technologies of formation and update of accounting data. Forming the base of accounting information is proposed to carry out based on the concept Big Data that is a new direction development of technologies of processing, transmission and storage of data. Organizing expanded technological base for accounting process is developed to innovative

REFERENCES

References: 

[1] B. Frenks, “Ukroschenie bolshih dannyih. Kak izvlekat znaniya iz massivov informatsii s pomoschyu glubokoy analitiki”, Moscow : Mann, Ivanov i Ferber, 2014, 352 p.
[2] “Revolyutsiya Big Data: Kak izvlech neobhodimuyu informatsiyu iz “Bolshih Dannyih”?” [Electronic resource]. – Access mode : http://goo.gl/FoshBG.
[3] T. Bochulia, K. Bezverkhyy, “Obsluhovuvannya oblikovoyi informatsiyi: arkhivy, baza danykh, systemy velykykh obsyahiv danykh (Big Data)”, Bukhhalterskyy oblik i audit, 2014, vol. 8, pp. 29–37.
[4] O. Glebov, “Bolshie dannyie dlya vseh: somneniya i perspektivyi”, Intelligent Enterprise, 2012, vol. 6.
[5] “Yak otrymaty velykyy zysk vid velykykh danykh”, [Electronic resource]. – Access mode: http://www.management.com.ua/tend/tend674.html.
[6] S. Kostyakov “Bolshim dannyim – bolshaya analitika”, [Electronic resource]. – Access mode: http://www.management.com.ua/tend/tend467.html.
[7] M. Bondar, “Bukhhalterskyy oblik yak informatsiyna pidsystema systemy upravlinnya”, [Electronic resource]. – Access mode: http://goo.gl/moRvK5.
[8] T. Bochulia, “Innovatyvnyy rozvytok oblikovo-analitychnoho zabezpechennya upravlinnya pidpryyemstvom”, Kharkov : VD “INZhEK”, 2015, 404 p.
[9] T. Bochulia, “Orhanizatsiya systemy bukhhalters'koho obliku iz zastosuvannyam «khmarnykh» tekhnolohiy”, abstracts, Dnipropetrovsk : Herda, 2013, pp. 333–336.
[10] I. Krasovskyy, “Dovirte obrobku dokumentiv novym tekhnolohiyam”, Holovbukh, 2012, vol. 24(791), pp. 39–41.
[11] D. Marchenko, “Avtomatyzatsiya bukhhalterskoho obliku yak dzherelo zrostannya yoho efektyvnosti”, Aktualni problemy ekonomiky, 2009, vol. 6(96), pp. 248–254.
[12] V. Nekhay, “Otsinka vykorystannya kontrolnoyi funktsiyi bukhhalterskoho obliku v kompyuternykh systemakh obrobky informatsiyi”, Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 2012, vol. 4(62, pp. 276–280.
[13] N. Malyuha, “Bukhhalterskyy oblik v Ukrayini: teoriya y metodolohiya, perspektyvy rozvytku”, Zhytomyr : ZhDTU, 2005, 548 p.
[14] I. Dynko, “Kompyuterni tekhnolohiyi u vdoskonalenni oblikovo-analitychnykh protsesiv tsukrovoyi haluzi”, Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 2012, 1(56), pp. 214–219.
[15] L. Horodyanska, “Kryteriyi formuvannya oblikovoyi informatsiyi dlya otsinyuvannya vidtvoryuvanykh ekonomichnykh resursiv u systemi obliku”, [Electronic resource]. – Access mode : http://goo.gl/YPWrqP.
[16] T. Bochulia, “Kontseptsiyi bukhhalterskoho obliku: analiz, vysnovky, uroky na maybutnye”, abstracts, Lutsk : RVV Lutskoho NTU, 2014, vol. 4, pp. 46–52.
[17] T. Bochulia, “Orhanizatsiya informatsiyno-analitychnykh resursiv v avtomatyzovaniy systemi upravlinnya”, abstracts, Kherson : Helvetyka, 2013, pp. 82–84.
[18] O. Reva, O. Smirnov, “Orhanizatsiya informatsiynoyi diyalnosti pidpryyemstva”, [Electronic resource]. – Access mode : http://goo.gl/GNQ73w.
[19] T. Skotnykova, “Optymizatsiya informatsiynoyi nasychenosti povidomlen u fakhovykh vydannyakh”, Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 2008, vol. 16, pp. 20–25.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com