You are here

PARTİLERE YAPILAN DEVLET YARDIMININ HUKUKİ YÖNÜ

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Siyasî partiler, kendilerine verilen görevleri yapabilmek için büyük paraya ihtiyaç duyarlar. Para ihtiyacı, özellikle parlamento çalışmaları sırasında ve teşkilât giderlerini karşılarken ortaya çıkar. Ve bu giderlerden daha önemli olarak, partilerin paraya olan ihtiyaçları, seçimler sırasında geniş ölçüde artar. İşte bu yazımda, Anayasaya 1971 yılında giren Partilere Devlet Yardımı Kuralı incelenecektir.
FULL TEXT (PDF):