You are here

FİZİKSEL DELİL OLARAK CAM

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
İşlenen bir suçun fail ya da faillerinin bulunmasında olayın orijininin belirlenmesinde olayla ilgili ifadelerin doğruluğunun anlaşılabilmesinde olay yerinde, olayla ilgili nesnelerde, mağdur ve şüpheli kişilerde yapılan incelemelerden elde edilen fiziksel delillerin çok önemli bir yeri vardır. Fiziksel delillerin değeri; elde edilme, korunma, incelenmek üzere laboratuvara gönderilme ve araştırma yöntemlerinin güvenilirliğiyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Parmak izleri, kıllar, lifler, odun ve bitkisel artıklar, kan, sperm, salya, dokümanlar, silah, mermi, atış artıkları, patlayıcılar, toprak, ayakkabı ve tekerlek izleri, boyalar, seri numaraları ve cam fiziksel delil olarak ilk akla gelenler arasında yer alırlar. Fiziksel deliller, tanımlama ve mukayese şeklinde incelenir. Elde edilen maddenin esrar olup olmadığı tanımlama yöntemleri ile saptanır. Bir mermi çekirdeğinin hangi silahtan atıldığı ise mukayese ile anlaşılır. Fiziksel delillerin karakteristiği bireysel ve sınıfsal olmak üzere iki gruba ayrılır. Sınıfsal karakteristiğe sahip delil şüpheden kurtarır ya da şüphenin devamını sağlar. Olay yerinde bulunan kan ile şüpheli kişinin kan grubu aynı değilse, o kişi üzerinden şüphe ortadan kalkar. Bireysel karakteristiğe sahip delillerin (parmak izi gibi) uygunluğu ise şüphelinin suçlu olduğunu belirler. Yani sınıfsal karakteristiğe sahip delilde kesinlik yoktur, oysa bireysel karakteristiğe sahip delilde kesinlik vardır.

REFERENCES

References: 

1. AKÇAKAYA, R., 1992, Fraktografi, cam kırığının tanıklığı, Teknik Bülten, no. 1, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. istanbul, S.41-42
2. AKÇAKAYA, R., 1993, Fraktografi Hikayeleri, Teknik Bülten, no. 3, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. istanbul, S. 9-11
3. BREUSCH, F.L, ULUSOY, E., 1965, Genel ve Anorganik Kimya, İstanbul
Üniversitesi Yayınları No. 1151, Şirketi Mürettibiye Basımevi, S. 255-256
4. BREWSTER, F., Thorpe, J.W., Getting, G., and Caddy, B., 1985, The retention of glass particles on woven fabrics, J. Forensic Sei. 30 (3): 798-805.
5. BROWN, G.A., 1985, Factors affecting the reactive index distribution of window glass, J. Forensic Sci. 30 (3): 806-813
6. CATTERICK, T., and HICKMAN, D.A., 1981, The quantitative analysis of glass by inductively coupled plasmaatomic emision spectrometry: a five element survey Forensic Sci. Int, 17: 253-263.
7. COE, J.I., and AUSTIN, N.. 1992, The effects of various intermediate targets on dispersion of shotgun patterns. Am J Forensic Med Pathol., 13 (4): 281-283
8. DAVIES, M.M., DUDLEY. R.J., and Smalldon, K.W., 1985, An investigation of bulk and surface refractive indices of flat window glasses, patterned window glasses and windscreen glasses. Forensic Sci. Int.. 16: 125-137
9. DIXON, D.S., 1982, Tempered plate glass as an intermediate target and its effect on gunshot wound characteristics. J Forensic Sci.. 27 (1): 205-208
10. ELLIOT. B.R.. GOODWIN, D.G.. HAMMER. P.S., HAYES, P.M.. 1985. The microscopical examination of glass surfaces. J Forensic Sci. Soc. 25: 325-342
11. ELTZETORH, R„ and ELZERMAN, T., 1981 "Glass" in the crime scene technician manual. Police Training Institute, University of Illinois, Illinois Department of Law Enforcement pp. 227-240, 295
12. ESPINOZO, E.O., and THORNTON, J.I., 1985. Three-dimensional presentation of glass density versus refractive index data. J Forensic Sci., 31 (2): 687¬690
13. EVETT, I.W., LAMBERT. J.A., and BUCKLETON, J.S., 1995 Further observations on glass evidence interpretation. Science and Justice, 34 (4): 283-289
14. EVETT, I.W., and BUCKLETON. J., 1990, The Interpretation of glass evidence. A practical approach. J. Forensic Sci. Soc, 30: 215-223
15. EVETT, I.W., and LAMBERT. J.A.. 1982, The interpretation of refractive index measurements III., Forensic Sci.Int., 20: 237-245
16. Federal Bureau of Investigation. 1981, "Glass" in Handbook of Forensic Science. Washington D.C., PP. 45-48, 122-123
17. Federal Bureau of Investigation. 1978. "Glass Fractures" in Handbook of Forensic Science. Washington D.C., PP. 35-37, 126
18. HARRISON, P.H., LAMBERT, J.A., and ZORO, J.A., 1985. A survey of glass fragments recovered from clothing of persons suspected of involvement in crime, Forensic Sci. Int., 27: 271-187
19. HICKMAN, D.A.. 1981, A classification scheme for glass, Forensic Sci.Int., 17: 265-281
20. HICKMAN, D.A., 1987. Glass types identified by chemical analysis. Forensic Sci.Int., 33: 23-46
21. HICKMAN, D.A., HARBOTTLE, G., and SAYSER, E.V.. 1983, The selection of the best elemental variables for the classification of glass samples, Forensic Sci. Int., 23: 189-222
22. KABARTAY, R., 1980, Cam Teknolojisi, İngilizce-Türkçe Teknik Sözlük. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. istanbul
23. KAHANE, D., and Thornton, J.I., 1987, Estimation of absolute density of glass following the sink/float technique. J Forensic Sci., 32 (1): 87-92
24. KELLEY, CM., 1973, "Glass" in Crime Scene Search and Physical Evidence Handbook. Washington D.C. PP. 152-154. 171
25. KIRK.. P.L., 1953. Crime investigation physical evidence and the police Laboratory. Interscience Publishers Inc. New York, London, PP. 232-248
26. LA FOLLETTE, C.B., 1981, "Glass" in Criminal Investigation and Physical Evidence Handbook. Wisconsin Department of Justice. PP. 128-129
27. LAMBERT, J.A., and EVETT, I.W., 1985, The interpretation of refractive index measurements IV: The computer program RUNG. Forensic Sci.Int., 28: 251-268
28. LAMBERT, J.A., SATTERTHWAITE, M.J.. and HARRISON, P.H., 1995, A survey of glass fragments recovered from chothing of persons suspected of involvement in crime. Science and Justice. 35: 273-281
29. LLOYD. J.B.F., 1981, Fluoresence spectrometry in the identification and discrimination of float and other surfaces on window glasses. J Forensic Sci., 26: 325-342
30. LOCKE, J., 1982, Improvements in the use of silicone oils for the determination of glass refractive indices. J. Forensic Sci. Soc, 22: 257-262
31. LOCKE, J., and ELLIOTT, B.R., 1984, The examination of glass particles using the interference objective: Part 2: A Survey of flat and curved surfaces. Forensic Sci. Int., 26: 53-67
32. LOCKE. J., and SCRANAGE, J.K., 1992, Breaking of flat glass-part 3: Surface particles from windows. Forensic Sci.Int., 57: 73-80
33. LOCKE, J., UNIKOWSKI, J.A., Breaking of flat glass-part I: Size and distribution of partictes from plain glass windows. Forensic Sci.Int., 51: 251-262
34. LOCKE, J., and UNIKOWSKI, J.A., 1992, Breaking of flat glass-part 2: Effect of pane parameters on particle distributions. Forensic Sci.Int., 56: 95-106
35. LOCKE, J., and ZORO, J.A., 1983, The examination of glass particles using the interference, part 1: Methods for rapid sample handling. Forensic Sci.Int., 22: 221¬230
36. MAHESHWARI, H.S., and DHENGE, S., 1989, Regression analysis of size of windowpane glass sheet and its static pressure requirements for fracture. J Indian Academy of Forensic Sciences., 28 (2): 19-23
37. MC QUILLAN, J., and EDGAR, K.. 1992, A survey of the distribution of glass on clothing. J.Forensic Sci.Soc, 32: 333-348

38. MILLER, E.T., 1982, "Glass as evidence" in Forensic Science Handbook, Saferstein, R.ed Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, PP. 140-183
39. MIRES, R.W., 1986, Magnetic identification of headlight glass. J. Forensic Sci.,31 (3): 913-919
40. MURRAY, R.C., and Tedrow, J.F.C., 1975, Forensic Geology, Earth Sciences and Criminal Investigation. Rutgers University Press. New Brunswick, New Jersey, PP. 13, 84-85, 133-136, 151
41. PETERSON, J.L., 1980 "The team approach in Forensic Science, "in Modern Legal Medicine, Psychiatry and Forensic Science, Curran, W.J., Mc Gary, A.L., and Petty, C.S., eds. part. 5, p. 1000
42. PETRACO, N., 1987, A simple trace evidence trap for collection of vacuum sweepings, J. Forensic Sei. 32 (5): 1422-1425
43. POUNDS, C.A., and SMALLDON, K.W., 1978, The distribution of glass fragments in front of broken window and transfer of fragments to individuals standing nearby, J. Forensic Sci.Soc, 18: 197-203
44. SAFERSTEIN, R., 1977, Criminalistics, An Indroduction to Forensic Science, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, PP. 71-82
45. STAHL, C.J., JONES, S.R., JOHNSON, F.B., and LUKE. J.L., 1979, The effect of glass as an intermediate target on bullets: Experimental studies and report of a case. J. Forensic Sei., 24 (1): 6-17
46. Thema Larouse, 1993, cilt 3, Bilim ve Teknoloji, Milliyet Yayınları, S. 408
47. THOMTON. J.I., LANGHAUSER, V., and KAHANE, D., 1984,
Correlation of glass density and refractive index-Implications to density gradient construction. J. Forensic Sei., 29 (3): 711-713
48. TURNER, R.F., HILTON, O., 1949, Forensic Science and Laboratory Technics, Charles C. Thomas publisher, Springfield. Illinois PP. 193-198
49. Türk Standartları, 917/Nisan 1986 Nakil araçları emniyet camları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara
50. UNDERH1LL, M., 1980, Multiple refractive index in float glass J, Forensic Sei. Soc, 20: 169-176
51. WILLIANS, J.C., 1982, "Glass" in Physical Evidence Manual, Oregon State Police Crime Laboratory, Division. PP. 47-50, 104-105
52. ZORO, J.A., 1983, Obervation on the backward fragmentations of flat glass. Forensic Sci.Int., 22: 213-219
53. Zoro, J.A., Locke, J., Day, R.S., Badmus, O., and Perryman. A.C., 1988, An Investigation of refractive index anomalies at the surfaces of glass objectes and windows, Forensic Sci.Int., 39: 127-141

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com