You are here

1980'LI YILLARDAN GÜNÜMÜZE GAZETECİ ETİĞİ, BASIN-TÜKETİM OLGUSU VE TÜRK YAZILI BASINININ DEĞİŞEN DOĞASI ÜSTÜNE GENEL BİR YAKLAŞIM

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Dans cet article , on a etudie , Sa conception ethique dans la presse ecrite de la Turquie depuis les annees 198o jusqau' present, et la relation la presse ecrite et la consommatİon. Entre les annees determine, on a fixe quelques deviations ethiques dans la presse ecrite, et on a fait valoir des cotes negatifs ou positifs de ces differences.Un des pretentions de cet article, e'est que gagner de l'argent precede les concepts du journalisme responsable, consequent et conscient. Sourtout dans ies annees 1990, la presse ecrite de la Turquie, encourageant la tendance de la consommation dans touts les domaines, s'est eloigne de sa cible origtne.

REFERENCES

References: 

1)
Medya
, Kültür ve Siyaset, Der: Süleyman İrvan, Ark. Yay., Ank., 1997, ss: 256-257.
2)
Hali
l Nebiler, Medyanın Ekonomi Politiği, Sarmal Yay., İst., 1995, s: 29.
3)
Nezi
h Demirkent, Sayfa Sayfa Gazetecilik, Altın Kitaplar Yayınevi, İst., 1982.ss: 86-87.
4) Mike
Featherstone
, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Çev: Mehmet Küçük, Ayrıntı Yay., İst., 1996, s. 146.
5)
Medy
a Dünyası, Derleyen: Jean Marie Charan, Çev: Oya Tatlıpınar, İletişim Yay., 1992, s: 245.
6)
Nur
i Bilgin, Eşya ve İnsan, Gündoğan Yayınları, Ank., 1991, s: 268.
7)
N
. Nur Topçuoğlu, Basında Reklam ve Tüketim Olgusu, Vadi Yay., 1996, s: 167.
8) Jean
Baudrillard
, Sessiz Yığınların Gölgesinde Ya Da Toplumsalın Sonu, Çev: Oğuz Adanır, Ayrıntı Yay., İst., 1991, s: 33.
9)
Nurda
n Gürbitek, Vitrinde Yaşamak, Metis Yay., İst., 1992, s: 47.
10)
Şükr
ü Dolu, Medya ve Tüketim Çılgınlığı, Düşünen Adam Yay., İst., 1993, ss: 68-69.
11) Phil Slater,
Frankfur
t Okulu, Çev: Ahmet Özden, BFS Yayınları, İst., 1989. s: 187.
12)
Ertuğru
l Özkök, Sanat, İletişim ve İktidar, Tan Yay., İst. 1982, s: 104.
13)
Meti
n Münir, Sabah Olayı, Altın Kitaplar Yayınevi, İst., 1993.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com