You are here

ÜLKE ORJINININ MARKA KİMLİĞİNE YANSIMASI: IKEA ORNEGI

Reflections of The Country Origin upon Brand Idendity; Case Of Ikea

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Global brands have to adapt to the economic and social conditions of the countries in which they do business. All global brands are also responsible to structure and continue their unique brand identities in the countries where they operate. The unique identities of the global brands are affected by the coun¬try of origin they belong to. Country of origin can have a significant place in the brand positioning strategy forming the values that make up the brand identity. Moreover, brands that make use of their origin of country may also become representatives of their county's culture in international markets. Based on the example of IKEA, this paper discusses the relationship between brand origin and the identity of the global brand. A global brand's reflecting the origin of its country to its brand identity and the unique value of this will be examined in detail. IKEA which has many shops all over the world has built its brand identity on Swedish values. The research has been completed through a document survey telling about the IKEA concept including the full-in-depth interviews with shop representatives, observation within the stores and the website. Consequently, IKEA shops are advertisement channels reflecting the Swedish values.
Abstract (Original Language): 
Global markalar faaliyet gösterdikleri ülkelerin ekonomik ve kültürel şartlarına uyum sağlamaktan sorumludur. Bununla birlikte, global markalar yer aldıkları bütün ülkelerde 'biricik' marka kimliklerini yapılandırmak ve sürdürmekten de sorumludurlar. Global markaların 'biricik' kimlikleri ait oldukları ülke orijinlerinden etkilenmektedir. Ülke orijini marka kimliğini belirleyen değerleri oluşturarak konumlandırma stratejisinde önemli bir yer edinebilmektedir. Dahası, ülke orijini esas alan markalar uluslar arası pazarda ülke kültürlerinin tanıtım aracı haline gelebilmektedir. Çalışma, IKEA markasından yola çıkarak, ülke orijini ile global marka kimliği arasındaki ilişkiyi tartışmaktadır. Bu nedenle, IKEA markasının kimliğini, özellikle bu kimlikteki İsveçli değerleri betimlen¬meyi amaçlamaktadır. Global bir markanın ülke orijininin marka kimliğine yansıması ve 'biricik' değe¬ri olarak sunulması çalışmada ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Pek çok ülkede mağazaları bulunan IKEA'nın marka kimliği İsveç değerleri üzerine kurulmuştur. IKEA mağazalarında İsveç bayrağı ve yemekleri gibi birçok ulusal değer ilk bakışta fark edilmektedir. Bununla birlikte, IKEA markasına ait birçok görsel unsur ve markaya ait felsefe İsveç kültürüne has değerler taşımaktadır. Araştırma, IKEA mağaza yetkilileriyle derinlemesine görüşme, mağaza içi gözlem ve web sitesi dahil IKEA konseptini anlatan doküman taramasıyla gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, IKEA'nın görsel faktörleri ve marka felsefesi İsveç kültürüyle yapılandırılmıştır. IKEA mağazaları İsveç değerlerini yansıtan tanıtıcı mec¬ralardır.
45-57

REFERENCES

References: 

Arcangelli, F., Angulo, C.
&
Widmark, N. (2004). Does Ikea Export Swedish Culture?, Upsala University Department of Information Science Division of Media and Communication, Sweden: Project Description Media and Cultural Analysis.
Aaker, D. (1996). Building Strong Brands. New York: The Free Pres.
Doyle, P. (2003).
Değer
Temelli Pazarlama.Gülfidan Barış (Çeviren) İstanbul: MediaCat Yayınları.
Franzen, G. (1999). Reklamın Marka Değerine Etkisi.Fevzi Yalım (Çeviran)İstanbul: MediaCat Ya¬yınları.
Hulland, J. S. (1999). The Effects of Country-of-Brand and Brand Name on Product Evaluation and Consideration: A Cross-country Comparison. Journal of International Consumer Marketing, 11/1, 23-40.
IKEA Web. 15.11.2005, http://franchisor.ikea.com/txtrange.html.
Kapferer, J.
(1997)
. Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term. London: Kogan Page.
Khan-Panni, P. & Shallow, D. (2003). Communication Across Cultures. United Kingdom: How to Books Ltd.
King, K. & Goteman I. (2003). IKEA CEO Anders Dahlving on International Growth and IKEA's Unique Corporate Culture and Brand Identity. Academy of Management Executive, 17/1,
31-37.
Magonelly, L. How Ikea Designs Its Sexy Price Tags, 09.02.2006,
http://www.business2.com/articles/mag/0,1640,43529/2,FF.html
Mihalache, S. & Vukman P. (2005). Composition with Country and Corporate Brands. Masre Thesis in Business Administration-Strategy and Culture Departmant of Management and Economics, Linköping University, Sweden: Master Thesis in Business Administration.
Perry, A. & Wisnom, D. (2003).
Markanın DNA'sı. Zeynep Yılmaz (Çeviren) İstanbul: MediaCat Yayınları.
Swedish Institute (2005) Swedish Design. 09.02.2006, http://www.sweden.se.
Tarnovskaya, V., Elg U. ve Burt S., "The Role of Corporate Branding in a Market Driving Strategy". Lund Institute of Economic Research Working Paper Series, 2005/2.
Uztuğ, F. (2003). Markan Kadar Konuş: Marka İletişimi Stratejileri. İstanbul: MediaCat YayınlarıZebil, S., S. (1995). Popüler Bir Dizi Film İçerik Analizi Örnek: Bizimkiler, Dokuz Eylül Üniversitesi Sos. Bil. Enstitüsü Sinema TV Ana Sanat Dalı, İzmir: Yayım¬lanmamış Yüksek Lisans Tezi.
57

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com