You are here

DOĞU LÂDİNİ (Picea Orientalis LİNK. ET CARR.) İLE TOROS KARAÇAMI (Pinus Nigra Var. Caramanica [Loud.] REHD.) DAN BİRER AĞAÇTA LİF MOROFOLOJİSİ ÜZERİNE DENEMELER

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Son zamanlarda yurdumuzda kâğıt ve selüloz sanayii ile ilgili gelişmeler memnuniyet vericidir. İzmit'teki kâğıt fabrikalarından sonra Çaycuma, Dalaman ve Aksu'da da yeni fabrikalar kurulmaya başlamış ve kısmen faaliyete dahi geçmişlerdir. Bu fabrikalarda genellikle yapraklı ve iğneyapraklı ağaç odunları işlenecek ve yakın gelecekte selüloz odunu tüketimimiz büyük rakkamlara ulaşacaktır. İzmit'teki kâğıt fabrikalarında sülfit metodu uygulanırken, yeni fabrikalarda özellikle çamlardan sülfat selülozu ve yapraklı ağaçlardan, yarı kimyasal yol ile nötral sülfit selülozu elde olunacaktır. Eskiden sadece lif boyu ve lif çapı arasındaki oranın kâğıt özelliklerine etki yaptığı sanılmakta idi. Ancak yeni araştırmalar göstermiştir ki, kâğıt kalitesi üzerine bu lif özellikleri yanında hücre çeperi kalınlığının ve diğer lif ölçüleri ile arasındaki bâzı münasebetlerin de etkisi bulunmaktadır. Bu itibarla memleketimizde tabii olarak yetişen ve kâğıt endüstrisinde kullanılacak ağaç türlerinin lif özelliklerinin bir an önce ortaya çıkarılmasında zaruret bulunmaktadır. Bugüne kadar çeşitli ağaç türleri odunlarının lif özellikleri hakkında bâzı çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu araştırmaların kısa bir zamanda daha geniş bir şekilde ele alınması çeşitli ağaç türlerimizin bu bakımdan değerlendirilmeleri itibariyle faydalı olacaktır. Dört yıl kadar önce başlanmış ve hazırlanmış olan bu çalışmamızda Doğu Lâdini (Picea orientalis Link. et Carr.) ve To-ros Karaçamı (Pinus nigra var. caramanica [Loud.] Rehd). da lif özellikleri tesbit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Aytuğ, B. : 1959. Türkiye Göknar (Abies Tourn.) Türleri üzerinde morfolojik esaslar ve anatomik araştırmalar. Orman Fak. Derg. Seri A, Sayı 2.
Bisset,
I.J.W
. and Dadswell, H.E.: 1949. The variation of fibre length within one tree of Eucalyptus regnans F.v.M. Australian Forestry, Vol. XII, No. 2.
Bisset, I.J.W. and Dadswell, H.E. : 1950. The variation in cell length within one growth ring of certain angiosperms and gymnosperms. Australian Forestry, Vol. XIV, No. 1.
Dindwoodie, J.M. : 1966. The influence of anatomical and chemical characteristics of Softwood fiber on the properties of sulfate pulp. Tappi. Vol, 49, No. 2.
Eraslan, I. : 1947.
Doğu Lâdini (Picea orientalis Link, et Carr.) nin teknik vasıfları ve kullanma yerleri hakkında araştırmalar. Orman Genel Md. yay. Özel sayı : 55.
Evin, C. : 1948. Sellüloz sanayii laboratuvar tahlil usulleri SEKA yayını No. 10/38.
Göker, Y. : 1969. Dursunbey ve Elekdağ Karaçamları (Pinus nigra var. Pallasiana) nın fiziksel, mekanik özellikleri ve kullanış yerleri hakkında araştırmalar. Orman Fak. Derg. Seri A, Sayı 2.
Huang, Ming - Zen. : 1970. 1 - 214,70
D
ve 64 H Melez Kavak klonlarında lif morfolojisi yönünden araştırmalar ve odunlarından yarı kimyasal me-todla sellüloz elde etme imkânları (Doktora tezi, basılmamıştır).
Huş, S. : 1962. Türkiye Sellüloz ve kâğıt sanayiinin ilmi ve teknik yönlerden incelenmesi. Orman Fak. Derg. Seri A, Sayı2.
LİF MORFOLOJİSİ ÜZERİNE DENEMELER
91
Huş, S. : 1965. Yarı kimyasal sellüloz. Orman Fak. Derg. Sayı 1.
Huş, S. ve Tank, T. : 1970. Orman Endüstrisi yönünden lif maddeleri ve önemi Türkiye Orman Mühendisliği III. Teknik Kongresi. Orman Ürünleri sanayii.
Panshin, A.J. and DeZeeuw, C. : 1964. Textbook of wood technology. McGraw-Hill Book Co. N.Y.
Stamm, A.J. : 1964. Wood and Cellulose Science. The Ronald Press. Co., N.Y.
Tamolong, F.N. and Wangaard, F.F. : 1961. Relationships between hard wood fiber characteristics and pulp - sheet properties. Tappi. Vol. 44, No. 3.
Tank, T. : 1964.
Türkiye Göknar türlerinin kimyasal bileşimleri ve sellüloz endüstrisinde değerlendirme imkânları. Orman Fak. Derg. Seri A, Sayı 2.
Tank, A. : 1970. Türkiye Kayın ve Gürgen türlerinin nöytral sülfit yarı kimyasal (NSSC) metodu ile değerlendirme imkânları (Doçentlik tezi : Basılmamıştır).
Trendelenbung,
R
. und Mayer - Wegelin, H. : 1955. Das Holz als Rohstoff. Cari Hâuser Verlag/München.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com