You are here

ODUN KÖMÜRÜ VE SEYYAR MADENİ KÖMÜR OCAKLARINDA ÜRETİMİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Bu makalede, odun kömürünün tanımı, elde edilmesi, özellikleri ve kullanıldığı yerler ile odun kömürü üretiminde kullanılan ucuz, sağlam, işletmesi kolay ve verimi yüksek olan TPI tipi seyyar madeni kömür ocağının tanıtımı yapılmıştır.

REFERENCES

References: 

ANONYMOUS, 1983: Simple
Technologies for Charcoal Making. FAO Forestry^, Rome. BERKEL A HUŞ, S., 1953: Seyyar Madeni Kömür Ocaklarında Kömür imaline Ait Araştırmaları. İ. Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1-2.
BOZKURT, Y., GÖKER, Y., 1981: Orman ürünlerinden Faydalanma. İ.U. Orman Fakültesi Yayın No: 379. _ TİCAR G 1988- Odun ve Orman Artıklarının Enerji ve Kimyasal Madde Kaynağı Olarak "S^^aZlan. i. O. Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 38, Seri B, Sayı 1.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com