You are here

Çok Tabakalı Parke Üst Tabaka Malzemesi Üretimi

Lamella Production For Multi- layer Parquet Elements

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Frame saws, band saws and circular sawing machines are used in lamella production. Yield and quality are important in cutting process. Yield has been determined to be low because of sawdust loss in cutting process. Sawdust loss quantity varies related to sawblades thicknesses. Sawblades thickness and thickness tolerances are important for machine selection of production plant. Thincutting frame saws are usually used for lamella production in Turkey. Bladesaw thicknesses used in cutting frame saws are 0,8-1,1 mm. Surface quality and uniform thickness have to be ensured in lamella production for convenient adhesion. All provisions have to be considered for surface quality and uniform thickness. Lumber drying is usually prefered for lamella production. As lumber drying periods are longer, lamella drying is much more economical. Special slats have to be used to avoid drying marks
Abstract (Original Language): 
Çok tabakalı parke üst tabaka üretiminde katraklar, şerit testere makineleri ve daire testere makineleri kullanılmaktadır. Biçmede en önemli husus randıman ve kalitedir. Biçmede talaş zayiatı nedeniyle randıman düşüktür. Talaş zayiatı testere kalınlığına bağlıdır. Kullanılacak makinenin seçiminde testere kalınlığı ve kalınlık toleransı önemli bir kriterdir. Ülkemizde daha çok ince malzeme biçen lamel katrakları kullanılmaktadır. Bu katraklarda testere kalınlığı 0,8-1,1 mm'dir. Üst tabaka malzemesi üretiminde iyi yapışma için yüzey kalitesi ve kalınlık yeknesaklığı önemlidir. Üretimde bunu sağlayacak her türlü önlem alınmalıdır. Çok tabakalı parke üst tabaka üretiminde kurutma çoğunlukla kereste halinde yapılmaktadır. Kereste kurutma zaman alıcıdır. Üst tabaka malzemesi olarak kurutmak daha ekonomiktir. Kurutmada çıta izlerinden kaçınmak için özel çıta kullanılması gerekmektedir.

REFERENCES

References: 

Berkel, A., 1961. Döşeme parkeleri, özellikleri ve imali. İstanbul Üniversitesi Orman
Fakültesi Dergisi Seri B. 11 (2): 11-37. Bioparkett. 2007. http://\v\vw.panex.de/bioparkett/parkett.htm (Ziyaret tarihi:
24/04/2007).
Bozkurt, Y. ve Y. Göker, 1981. Orman Ürünlerinden Faydalanma Ders Kitabı. İstanbul
Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No. 379. Fronius, K., 1991. Arbeiten und anlagen im saegewerk. Band 3. Gatter,
Nebenmasehinen, Sehnitt-und Rest/ıo/zhe/ıancllııng. DRW-Verlag Stuttgart. Kantay, R.. 1982. Kaplama levhalarının kurutulması. İs tan bul Üniversitesi Orman
Fakültesi Dergisi Seri B. 32 (2): 94-125.
58
Ramazan Kantay-Nur Müge Güngör
Kantay, R., 1983. Ceviz, Çoruh Meşesi ve Doğu Kayını Kaplama Levhalarının
Kurutma Özellikleri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No: 326. Kantay, R., 1986. Parkelik ağaç malzemenin kurutulması. İstanbul Üniversitesi Orman
Fakültesi Dergisi Seri B. 36 (3): 53-69. Kantay, R., 1993. Kereste Kurutma ve Buharlama. Ormancılık Eğitim ve Kültür Vakfı.
Yayın No: 6. İstanbul. Kantay, R., 1998. Masif parke üretim teknolojisi. Mobilva ve Dekorasyon Dergisi. Sayı
22.
Kantay. R., 2007. Çok tabakalı parke. Parke Dekorasyon Dergisi. 8 (32): 62-68. Korkut, S., 2003. Kereste Üretiminde Optimizasyon Üzerine Araştırmalar. Doktora
tezi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Remnıert, K., Heller, J., Spang, H., Bauer, K., Brehnı, T., 2001. Fachbuch für
parkettleger
un
d bodenleger. SN-Verag Michael Steinert. An der Alster 21.
20099
Hamburg
. DİN 68330,1965. Furniere. Begriffe. TS 1250,1974. Ahşap Kaplama Levhaları. TSE yayını. TS 5204 EN 13756, 2004. Ahşap yer döşemesi-terminoloji. TSE yayını. TS 73 EN 13226, 2004. Ahşap yer döşemesi-lamba ve/veya zıvanalı masif parke
elemanları. TSE yayını. TS EN 13489, 2004. Ahşap yer döşemesi-çok tabakalı parke elemanları. TSE yayını.
Die
einzelne
n parkettarten; Mehrschichtparkettelementen DFN/EN 13489,
http://wwvv parkett. de das VdP Internet Portal. (Ziyaret tarihi: 24.04.2007). VVintersteiger, 2007. Wintersteiger Woodtech Machines.
http://w\vw.
wintersteiger.com. (Ziyaret tarihi: 24.04.2007).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com