You are here

ALİ TANTÂVÎ’NİN ARAPÇA EĞİTİMİNE DAİR GÖRÜŞLERİ

Alı Tantâvî On Arabıc Educatıon

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Ali Tantawi is a litterateur, a jurist, and an educationalist. Even though he did not publish any books dedicated into “Arabic Education”, Tantâvî was an Arabic language teacher. He authored many compelling arguments on Arabic Education in his works. He advocated a rejuvenated and restructured classical language education, and pinpointed the factors that make Arabic Language education especially difficult. In this paper, we summarize Tantawî’s position on Arabic education through his published articles. We exhibit how Tantawî criticized language training in schools, and lacking points in teaching Arabic grammar. We also show how Tantawî puts a great emphasis on reading literary works. We also include his suggestions on how to expand the usage of Arabic language. We believe that this study significantly contributes to the body of literature on Arabic Education as it summarizes and elaborates a prolific litterateur, and educationalist position on Arabic language training.
Abstract (Original Language): 
Ali Tantâvî Suriyeli bir eğitimci, edebiyatçı ve hukuk âlimidir. Arapça eğitimine dair müstakil bir eser telif etmemiştir. Ancak yıllarca Arapça öğretmenliği yapmış bir edebiyatçı olarak muhtelif yazı ve makalelerinde Arapça eğitimine dair orijinal tespitlerde bulunmuştur. Tantavi, klasik dil eğitiminin ıslah edilmesi gerektiğini savunmuş ve Arapça eğitimini zorlaştıran sebepleri incelemiştir. Bu çalışmada Ali Tantâvî’nin Arapça eğitimine dair bazı tespitleri ve Arapça eğitiminin ıslahı konusundaki görüşleri, makalelerinden hareketle belirlenmeye çalışılmıştır. Okullarda dil eğitimi ve gramer eğitimine dair eleştirileri incelenmiştir. Edebi metinleri okumaya alışkanlık kazandırmaya ve Arapçayı yaygınlaştırmaya yönelik teklifleri tespit edilerek aktarılmıştır. Bu konu, Ali Tantâvî konumundaki bir edebiyatçının görüş ve tekliflerinin Arapça öğretim ve eğitiminde faydalı olması gayesiyle seçilmiştir.