You are here

ALMAN DOĞUBİLİMCİLİĞİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This paper is a Turkish translation of an interview by Zafir Yusuf with famous German orientalist Hartmut Bobzin. Those who are interested in German orientalism especially in Arabic language studies in German will find enough information about the German orientalism background with a comparison with other European countries and its current stuation between German scholars and students as well. For H.Bobzin give us a concise and a valuable picture of the matter, the text is worthy of translation scientifically.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma Almanya’da Doğu bilim çalışmaları, özellikle Arap dili araştırmaları konusunda yayınlanmış bilimsel bir röportajın çevirisidir. Röportaj, Erlangen Üniversitesi öğretim üyesi Hartmut Bobzin tarafından verilmiştir. H.Bobzin, bu vesileyle Alman Doğu bilimciliğinin tarihi seyrini Avrupa ülkeleri ile karşılaştırmalar yaparak özetle ortaya koymuş, günümüzde Almanya’da Arap dili araştırmalarının durumunu ve gidişatını değerlendirmiştir. Okuyucu H.Bobzin’in tecrübelerini ve birikimini içeren bu metin aracılığıyla Almanya’daki Arap dili araştırmaları hakkında genel bir fikir edinme imkanı bulacaktır.