You are here

SOSYAL HIZMET ÇALIŞANLARININ HAK KAYIPLARI

Losses of Rights of Social ServiceEmployees

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
This paper aims to draw attention to the losses of right of qualified permanent employees and catering and cleaning-maintenance employees caused by contract and agency labour (CAL) in the Intitution of Social Services and Protection of Childeren (ISSPC). As a state intitution, in ISSPC, public service employment has been a long-established tradition. However, nowadays, public employment has been substiuted by CAL. In this paper, it is argued that all the struggle against this transformation process (losses of right to work, to a secure job and decent wages for employees and the retired) will be analyzed.
Abstract (Original Language): 
Bu yazi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) bünyesinde çalisan meslek sahibi “vasifli” isçiler ile temizlik-bakim personellerinin taseron sirketler araciligi ile istihdamlarindan kaynakli yasadiklari hak kayiplarini görünür kilmak üzere kaleme alinmistir. Bir devlet kurumu olan SHÇEK’in çalisanlarinin tümünü devlet memuru kadrosu altinda birlestiren eski kültürünün yerini; kisa süreli sözlesmeler ve düsük ücretli istihdam politikasini esas alan taseronlasma kültürüne biraktigi görülmektedir. Burada yazi lanlar, sözü edilen yeni kültür nedeni ile yasanan hak kayiplarina (çalisma hakki, güvenceli is, çalisma yasaminda ve emeklilik döneminde yeterli ücret vb.) dur deme konusunda verilen mücadelede, meslek sahipleri ve temizlik-bakim personellerinin ortak bir dil yakalayacagi umudunu tasimaktadir.

REFERENCES

References: 

Berman, Marshall, , çev. Ümit Altug-
Bülent Peker, Iletisim Yayinlari, Istanbul 1999.
Bora, Tanil,
, Birikim Dergisi, Sayi 241, Istanbul, Mayis
2009.
Bugra, Ayse, , Iletisim
Yayinlari, Istanbul 2008.
Erdogan, Necmi,
, Birikim Dergisi, Sayi 245, Istanbul, Eylül 2009.
Freire, Paulo, , çev. Dilek Hattatoglu ve Erol Özbek,
Ayrinti Yayinevi, Istanbul 1991.
Harvey, David, , çev. Zeynep Gambetti, Metis Yayinlari,
Istanbul 2008.
Hobsbawm, Eric, , Verso Yayinlari, Ankara
1989.
Marx, Karl (özgün eser), East Press (mangalastiran), ,
Japoncadan çeviren H. Can Erkin, Yordam Kitap, Istanbul 2009.
Sennett, Richard , çev. Aylin Onacak, Ayrinti
Yayinlari, Istanbul 2009.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com