You are here

BİR KONFEKSİYON İŞLETMESİNDE SİPARİS MALİYET SİSTEMİ UYGULAMASI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The most important information the managers need about an entity is information about the costs of the entity. This issue is crucial for the confection sector that plays an important role as exporter and faces intensive competition at international level. Determining costs in an appropriate manner is especially important for these businesses which have very low level profit margins so that they can pursue a competitive strategy. In this study, a cost accounting application is conducted at a manufacturing company in the confection production sector. Various finished goods are produced in this company. The company manufactures its finished goods based on job order, especially from aboard. In this study, the company’s cost accounting system, including how the costs are computed, is described, Then the cost of a specific job order is computed and suggestions were made.
Abstract (Original Language): 
Yöneticilerin isletme ile ilgili ihtiyaç duydukları en önemli bilgiler isletmenin maliyetleri ile ilgili bilgilerdir. Ülkemizin ihracatında önemli rol oynayan ve uluslararası alanda çok siddetli rekabetin yasandığı konfeksiyon sektörü için bu durum daha da büyük önem tasımaktadır. Özellikle çok düsük kar marjı ile çalısan konfeksiyon isletmelerinin fiyatlamada rekabetçi bir politika izleyebilmeleri için maliyetlerini doğru bir sekilde tespit edebilmeleri son derece önemlidir. Bu çalısmada konfeksiyon üretimi yapan bir imalat isletmesinde maliyet muhasebesi uygulaması yapılmıstır. Uygulamanın yapıldığı isletmede çesitli mamuller üretilmektedir. Đsletme, özellikle yurtdısından aldığı siparise göre üretim yapmaktadır. Bu uygulamada isletmenin maliyet muhasebesi sistemi anlatılmıs, siparislerin maliyetlerini ne sekilde hesapladıkları açıklanmıs, daha sonra belirlenen bir siparisin birim maliyeti hesaplanarak isletmenin maliyet muhasebesi sistemi ile ilgili önerilerde bulunulmustur.