You are here

Adapazarı Zelzelesi ve İnşaat Sistemi

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Geçen yılın bir Cumartesi günü Adapazarı mızın ve çevresinin uğradığı felâket, çok hafif atlatılan bir felâket habercisidir. Daha doğrusu ders, alabilirsek tabiatın bize bir nevi ikazıdır. Adapazarı zelzelesinde 80 e yakın carı kaybımız başlıca bir kaç modern betonarme binanın yıkılmasından ileri gelmektedir. Geride yüzlerce betonarme veya diğer yapılar sağlam veya ufak kusurlarla dururken bu bir kaç yeni bina niçin yıkılmıştır? Ortada çok basit bir teknik hatâ vardır. Betonarme binaların demir ve betondan ibaret olan iskeleti bugün bütün Türkiye'de iki türlü yapılmak-tadır.