You are here

KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİM VE EUGENİO BARBA TİYATROSU

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
After having mentioned the fact that in different phases of history, theatre has been nourished with different cultures to meet its ends, the text above, focuses on Eugenio BARBA's work regards to interculturalism. In this token, Barba‘s efforts to find the principles repeated or similar in every culture, improvisations and creating plays while he was working with ISTA (International School of Anthropology), have been studied with examples. In the last part of the text, Barba‘s work has been evaluated in regard to his contribution to interculturalism.
Abstract (Original Language): 
Kültür tarihine bakıldığında farklı kültürlerin sürekli birbiriyle etkileşim halinde olduğunu görmekteyiz. Bir kültür diğerinden öğrenirken aynı zamanda kendini diğer kültürden soyutlamakta, sınırlar çizmektedir. Diğer sanat dallarında olduğu gibi, tiyatro alanında da yabancı tiyatro geleneklerine ait öğeler alınarak tiyatronun anlatım olanakları geliştirilmiştir. Örneğin, 17.yy. Avrupa‟sında İngiliz, Hollandalı ve İtalyan oyuncu toplulukları ülkeden ülkeye geçerek oyunlar, teknikler ve üsluplarını bu gezilerinde geliştirmişlerdir. Moliere, Fransız fars geleneğini İtalyan commedia dell‟arte geleneğiyle harmanlayarak yeni bir komedi türü oluşturmuştur. Diğer yandan Racine, klasik Yunan tiyatrosundan yola çıkarak bir klasik Fransız tiyatrosu yaratmayı başarmıştır. Goethe ise Weimar tiyatrosunun genel sanat yönetmeni olarak Avrupa tiyatro tarihinde önemli bir yer tutan oyunları Alman beğenisine uygun hale getirerek ve sahneleyerek tiyatrosunu yabancı kültürleri Alman kültürüne tanıtan bir kuruma dönüştürmüştür.

REFERENCES

References: 

“Der Sprechende Körper” – Texte zur Theaterantropologie, Museum für Gestaltung, Zürich, Alexander Verlag, Berlin 1996 FISCHER-LICHTE, Erika, “Das Eigene und das Fremde Theater”, A. Francke
Verlag Tübingen & Basel, 1999 GÖRNER, Rüdiger, “Das Fremde und das Eigene”, edition sturzflüge, Bozen 1997 Mimesis Özel Sayı – Tiyatro/Çeviri – Araştırma Dergisi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1991 Mimesis 5 Tiyatro/Çeviri – Araştırma Dergisi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 1994 SÖLTER, Arpad, “Die Einbeziehung des Fremden”, edition sturzflüge, Bozen 1997 WEILER, Christel, “Kultureller Austausch im Theater”, Tectum Verlag, Marburg 1994 WIERLACHER, Alois, “Interkulturalitaet als Relationsbegriff und Wechelspiel kulturdifferenter Wahrnehmung”, Interpretationen 2000: Positionen und Kontroversen, Universitaetsverlag C.Winter, Heidelberg 2000

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com