You are here

ÇIN ÇALGILARININ GELENEKSEL "BA YIN" SINIFLANDIRMASI

TRADITIONAL "BA YİN" CLASSIFICATION OF CHINESE INSTRUMENTS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_234

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Since th e ancient time China is known as a country of music and ceremonies. The social and educational role of music in Chinese society was very important: it was believed that it helps on the one hand in the country's management, on the other hand in the people's education. The cosmological and socio-political understanding of music was typical for the ancient Chinese. It was believed that musical tones correspond to the different elements of the universe and all things interact to each other on the basis of communication, similar to the musical consonances. The oldest musical instruments which were found in China date back to the V-IV millennia BC. They are the various kinds of whistles and bone pipes. Relating to that time the spherical clay ocarinas, lithophones, bronze bells and other musical instruments were found during the archaeological excavations. There are some textual confirms of a significant increase in the number of musical instruments in the Zhou dynasty. A variety of rattles, scrapers, stringed instruments, flutes etc. were indicated. During that period, there were classification "ba yin" (eight sounds) - the traditional musical instruments' division to eight categories depended on the material from which they were entirely or in large part made. The first mention of this system in connection with musical instruments occurs in the "Guo yu", which says that they should be made with the principles of sounds' consistency, so that the instruments' sounds will harmonize to the "eight winds."
Abstract (Original Language): 
Çin eski çağlardan beri müzik ve törenler ülkesi olarak bilinmektedir. Müziği her türlü erdemin kaynağı gören ve ruhun eğitilmesinde büyük etken olduğuna inanan Eski Çinliler, onu savaşlarda, dinsel törenlerde, hastalıklar tedavisinde ve günlük yaşamda kullanırlar. Çinlilere göre insanın davranış ve duygularını etkileyen müzik yönetimin ve düzenin de temeli sayılmıştır. Genelde Eski Çinliler için müzik tipik bir kozmolojik ve sosyo-politik anlayıştır. Arkeolojik kazılardan Çinlilerin zengin bir müzik yaşamına ve çeşitli çalgılara sahip oldukları belli oluyor. En eski Çin çalgıları M.Ö 5.-4. binyıllara ait edilir. Yapılan kazılarda küre şeklinde olan kil okarinalar, lithophone'lar, bronz çanlar ve diğer çalgılar bulunmuştur. Bu çalgıların daha çok Zhou hanedanlığı döneminde sayısında önemli artış olduğu ve bu dönemde "ba yin" (sekiz tını) adlı geleneksel çalgı sınıflandırmasının ortaya çıktığı görülür. Ba yin sınıflandırmasında çalgılar tamamen veya kısmen yapıldıkları malzemeye göre ayrılır. Bu sınıflandırma hakkında ilk defa "Guo yu" kitabında söz edilerek çalgıları birbirleriyle ses tutarlılığı ilkelerine göre yapılması ve onların "sekiz rüzgarla" uyumluluk gerektirdiği söyleniyor.

REFERENCES

References: 

BONGARD-LEVİN, Grigoriy. (1989). Drevnii Civilizacii. Moskva: İzdatelstvo "Misl".
DİLLON,
Michael
. (1998). China: a cultural and historical dictionary. Routledge.
KARTOMİ,
Margare
t J. (1990). On Concepts and Classifications of Musical Instruments. University of Chicago Press.
MALYAVİN,Vladimir.
(2000)
. Kitayskaya civilizaciya. Moskva: İzdatelstvo Astrel.
MOORE, J. Kenneth. (September, 2009). "Music and Art of China". Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art.
NEEDHAM Joseph and COLİN A. Ronan. (1985).The Shorter Science and Civilisation in China: Cambridge University Press,
NEEDHAM Joseph and LİNG Wang. (1972). Science and Civilisation in China: Introductory Orientations. Vol.5. Chapter 2. Cambridge University Pres
23
Joseph Needham and Ling Wang, Science and Civilisation in China: Introductory Orientations,
Vol.5, Chapter 2, Cambridge University Press,1972, s. 141
24
Vladimir Yeremeyev, Simvolı i çisla "Knigi peremen", Moskva, 2004, s.70
2 5 Ses genişliği
2 6 Joseph Needham and Colin A. Ronan, The Shorter Science and Civilisation in China: Cambridge
University Press, 1985, s. 370
Çin Çalgılarında Geleneksel "Ba Yin" Sınıflandırması
466
NZEWİ, Meki
an
d ODYKE Nzewi. (2007). "A contemporary study of musical arts". Informed by African indigenous knowledge systems. African Minds. Vol.1. pp.79-82.
SELİN, Helaine (Ed). (1997). Encyclopaedia of the history of science, technology, and medicine in non-western cultures. ISBN 978-1-4020-4559-2. Kluwer Academic Publisher.
YEREMEYEV, Vladimir. (2004). Simvolı i çisla "Knigi peremen". Moskva.
YEREMEYEV, Vladimir. (2006). "Akusticeskaya Muzykalnaya Teoriya". Dukhovnaya kultura Kitaya. Ensiklopediya. T.5, İnstitut Dalnego Vostoka. Moskva: Vostoçnaya literatura.
YOUTZ, Gregory. (1995). "Silk and Bamboo: An Introduction to Chinese Musical Culture". Pacific Lutheran University Journal, chapter 8. pp.209-210.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com