You are here

MODERN İPEKYOLU ÜZERİNDE ENERJİ REKABETİ VE ENERJİ EKONOMİLERİNİN TİCARETE AÇILAN KAPISI TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ

ENERGY COMPETITION ON MODERN SILK ROAD AND THE IMPORTANCE OF TURKEY TO THE TRADE OF THE ENERGY ECONOMIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The Silk Road has played an important role not only in commercial goods but also in the transport of people's culture and ideas. This way of achieving the interplay between East and West throughout history has lost its importance over time with the discovery of alternative trade routes. But recently, China, a trade partnership of almost every country, is doing important work to pass on the new silk road project. Thus, the countries where the modern silk road passes have been attracted to the silk road trade again. It is thought that the silk road project, which is expected to contribute to the initiatives of Turkey, which is a G20 member, to become an energy trade center, will benefit Turkey in reaching its future economic targets. Therefore, the aim of the study is to talk about the general view of energy trade on the silk road and its importance for Turkey.
Abstract (Original Language): 
İpek Yolu yalnızca ticari malların değil insanların kültür ve fikirlerinin taşınmasında da önemli rol oynamıştır. Doğu ile Batı arasındaki etkileşimi tarih boyunca sağlamayı başaran bu yol, alternatif ticaret yollarının bulunmasıyla zamanla önemini kaybetmiştir. Fakat son dönemlerde hemen hemen her ülkenin bir ticari ortaklığı olan Çin yeni ipek yolu projesini hayata geçirmek için önemli çalışmalar yapmaktadır. Böylelikle Modern ipek yolunun geçtiği ülkelerin dikkati tekrardan ipek yolu ticaretine çekilmiştir. G20 üyesi olan Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olma yolunda yaptığı girişimlere katkı sağlaması beklenilen ipek yolu projesinin Türkiye'nin gelecekteki ekonomik hedeflerine ulaşmasında fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bundan dolayı çalışmada moedrn ipek yolu üzerindeki enerji ticaretinin genel görünümünden ve Türkiye için öneminden bahsetmek amaçlanmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

BOTAŞ (2012). Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 2012 Yılı Sektör Raporu.
BP Statistical (2012). Review of World Energy 2012.
Chow, E. C. ve Hendrix, L. E. (2010). Central Asia’s pipelines: Field of dreams and reality.
Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives 1 (2) (2013) 25–44
44
DTM, (2007). AB ve Orta Asya: Yeni Bir Ortaklık Stratejisi, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı AB. Müdürlüğü.
Dowling, M. ve Wignaraja, G. (2006). Central Asia after fifteen years of transition: Growth, regional cooperation, and policy choices (No. 3). ADB working paper series on regional economic integration.
Enerji Bakanlığı (2012) Doğalgaz Boru Hatları ve Projeleri, 2012. http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dogal-Gaz-Boru-Hatlari-ve-Projeleri internet adresinden 14.05.2013 tarihinde temin edildi.
ETKB (2012). Mavi Kitap 2012, http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2f Documents%2fMavi%20Kitap%2fMavi_Kitap_2012.pdf internet adresinden 04.04.2013 tarihinde temin edildi.
McBride J.,(2013). Building the New Silk Road, Council on Foreign Relations (CFR).
TİKA (2013). Avrasya Etütleri-43 2013/1.
TÜİK (2012) Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanı.
TPAO (2012). Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Ham Petrol ve Doğalgaz Sektör Raporu.
Uluslararası Enerji Ajansı, WEO (2012). World Energy Outlook 2012 https://www.iea.org/ publications/freepublications/publication/world-energy-outlook-2012.html internet adresinden 04.05.2013 tarihinde temin edildi. WTO (2011) International Trade Statistics 2011, World Trade Organizations.
Yıldıran, M. (2013). İpekyolu Ekonomileri Türkiye İçin Alternatif Vizyon, Hiperlink Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com