You are here

DROIT EUROPEEN DES COLLECTIVITES LOCALES, Pierre-Yves MONJAL, L.G.D.J, 2010.

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (Original Language): 
Fransa L. G. D. J. yayın evi tarafından 2010 yılında Paris 13 Üniversitesi değerli profesörü Pierre-YvesMONJAL tarafından kaleme alınan bu kitabın başlığını Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Hukuku olarak Türkçeye çevirebiliriz. Kitap; lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerine olduğu kadar yerel yönetim aktörlerine yönelik olarak da hazırlanmıştır. Bu kitap, Fransa’da Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Hukuku alanında çıkarılmış ilk monografik eser olması sebebiyle önemlidir. Yerel ve bölgesel yönetimler, Avrupa Birliği (AB) içerisinde %16 GSYH’ya sahip olarak, kamu harcamalarının yaklaşık 1/3’lük kısmını ve yatırım harcamalarının 2/3’lük kısmını oluşturmaktadrlar. Her ne kadar AB Hukukunun bir öznesi olmasalar da; üye devletlerle beraber AB Hukukunu etkileyen ve AB Hukukundan etkilenen en önemli aktörler olmaktadırlar. 92 059 yerel ve bölgesel yönetim bulunmakta olup bu yönetimler; eğitim, çevre, ekonomik gelişme, imar, ulaşım, sosyal politikalar gibi anahtar sektörlerde olduğu kadar AB vatandaşlığının hayata geçirilmesinde çok önemli güce sahip olmaktadırlar. Yerel yönetimlerin AB içerisindeki artan önemi Fransa tarafından ancak 2003 yılından itibaren anlaşılmaya başlanmıştır. Bu sebeple, hukukçuları ve yerel aktörleri yerel yönetim eylem ve işlemlerinin Avrupa boyutu hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan yazar bu eseri 2010 yılında sistematik bir şekildekaleme almıştır.