You are here

AGROTURİZMDE YENİ EĞİLİMLER: ZEYTİNYAĞI TURİZMİ

NEW TRENDS IN AGROTOURISM: OLIVE OIL TOURISM

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.212

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Oleo tourism is one of the new trends in agritourism which is actualized through tourist participation into traditional agricultural activities carried out by local people, without harming the ecosystem. Within the scope of oleo tourism which is based on activities related to olive production, not only gastronomy but also nature and cultural elements are included. Turkey, which is at the forefront of olive production in the world, has high potential to integrate its geographical and cultural attractions with olive and thus can stand out in oleo tourism. The purpose of this research is to examine the potential of enabling current olive production facilities in the country within the scope of agritourism, considering the activities of the countries that can be described as the pioneers in oleo tourism. This study has importance for providing leading knowledge to regional and national organizations which are expected to work in cooperation to develop agritourism activities. It is also supposed to be supportive for olive producers to enter in new market segment and to obtain financial gain. In addition to that, it is anticipated that the research will contribute to closing the gap in the literature related to olive oil tourism.
Abstract (Original Language): 
Yerleşik halk tarafından ekosisteme zarar vermeden yapılan geleneksel tarım faaliyetlerine turistlerin katılımı ile gerçekleştirilen agroturizm kapsamında ortaya çıkan yeni eğilimlerden birisi zeytinyağı turizmidir. Zeytincilikle ilgili faaliyetlere dayalı olarak ortaya çıkan zeytinyağı turizmi kapsamında, yalnızca gastronomi değil aynı zamanda doğa ve kültürel unsurlar da yer almaktadır. Dünyada zeytin ve zeytinyağı üretimi sıralamasında ön sıralarda bulunan Türkiye, sahip olduğu coğrafi ve kültürel çekiciliklerle zeytini bütünleştirebilecek, böylelikle zeytinyağı turizmi konusunda öne çıkabilecek ülkeler arasında yer almaktadır. Bu çalışma ile ülkemizde gerçekleştirilen zeytincilik faaliyetlerinin agroturizm kapsamında değerlendirilme potansiyeline yönelik bir inceleme yapılması amaçlanmıştır. Zeytinyağı turizmi konusunda öncü olarak nitelendirilebilecek olan ülkelerin faaliyetleri göz önünde tutularak, ülkemizin zeytinyağı turizmi potansiyeli ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma, agroturizm faaliyetleri geliştirme gayesinde olan ve bunların gerçekleşebilmesi için işbirliği sergilemeleri beklenen bölgesel ve ulusal yönetim örgütlerine yol gösterici bilgiler sunması açısından önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, ülkemizdeki zeytin üreticilerinin yeni bir pazara girerek ekonomik kazanım sağlamalarına destek olabilecektir. Araştırmanın, zeytinyağı turizmi konusunda literatürdeki boşluğun kapatılmasına katkı sağlaması da öngörülmektedir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

ALONSO, A.D. 2015. Far away from sun and beach: opportunities and challenges for cultural
tourism in Córdoba, Spain, Journal of Heritage Tourism, 10:1, 21-37.
ALONSO, A.D. ve NORTHCOTE, J. 2010. The Development of Olive Tourism in Western
Australia, International Journal of Tourism Research, 12, 696–708.
ARROYO, C.G., BARBIERI, C. ve RICH, S.R. 2013. Defining agritourism: A comparative
study of stakeholders’ perceptions in Missouri and North Carolina, Tourism Management
37: 39-47.
CIVELEK, M.O., DALGIN, T. ve ÇEKEN, H. 2015. Tarım Turizmi Uygulamaları ve Pazarlama
Modelleri: Türkiye İçin Bir Model Önerisi, International Journal of Social and Economic
Sciences, 5 (2): 40-45.
DE SALVO, P., HERNÁNDEZ MOGOLLÓN, J.M., DI CLEMENTE, E., ve CALZATI V.
2013. Territory, tourism and local products. The extra virgin oil´s enhancement and
promotion: A benchmarking Italy-Spain, Tourism and Hospitality Management, 19 (1):
23-34.
GUTIÉRREZ-SALCEDO, M., MURGADO-ARMENTEROS, E.M. ve TORRES RUIZ, F.J.
2016. La influencia de la calidad en el precio de los aceites de oliva en origen, Revista De
Estudios Regionales (107), 157-175.
GÜLHAN, D. 2016. Sürdürülebilir Turizm Kapsaminda Tarim Endüstrisi Ve Zeytinyaği
Turizminin Birgi Yerleşiminde Olabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme, Social Sciences
(NWSASOS), 3C0140, 2016; 11(2): 116-132.
HALL C.M., SHARPLES L., MITCHELL R., MACIONIS N. ve CAMBOURNE B. 2003. Food
tourism around the world: Development, management and markets. Oxford, Butterworth
Heinemann.
HENDERSON J.C., 2009. Food tourism reviewed, British Food Journal, 111, 4, 317-326.
LÓPEZ-GUZMÁN, T., CAÑERO MORALES, P. M., CUADRA, S. M. ve ORGAZ-AGÜERA,
F. 2016. An Exploratory Study Of Olive Tourism Consumers, Tourism and Hospitality
Management, 22, 1, 57-68.
KIZOS, T. ve IOSIFIDES, T. 2007. The contradictions of agrotourism development in Greece:
Evidence from three case studies, South European Society and Politics, 12, 59–77.
MANISA, K., YERLIYURT, B. ve GÜL, H. 2013. Turizm Sektöründeki Yeni Eğilimler
Perspektifinde Ege Bölgesindeki Zeytincilik ve Zeytinyağı Üretiminin Alternatif Turizm
Türleri Üzerinden Değerlendirilmesi, Ayvacık Örneği. Mehmet Kemal Dedeman
Araştırma ve Geliştirme Proje Yarışması Birincilik Ödülü,
http://www.dedeman.com.tr/oduller/turizm/2013/MKD_2013_TURIZM_BIRINCILIK_O
DULU.pdf [Erişim Tarihi: 4 Mart 2017].MILLÁN, G., AGUDO, E., ve MORALES, E. 2011. Análisis de la oferta y la demanda de
oleoturismo en el sur de España: un estudio de caso. En Cuad. Desarro. Rural. 8 (67):
181-202.
MILLÁN VÁZQUEZ DE LA TORRE, G., ARJONA, J.M. ve AMADOR, L. 2014. A new
market segment for olive oil: olive oil tourism in the south of Spain, Agricultural
Sciences, 5 (3), 179-185
MURGADO, E.M. 2013. Turning food into a gastronomic experience: olive oil tourism. İçinde:
Present and future of the Mediterranean olive sector. (Ed. ARCAS N., ARROYO LÓPEZ
F.N., CABALLERO J., D'ANDRIA R., FERNÁNDEZ M.). Zaragoza: CIHEAM / IOC,
2013. p. 97-109 (Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n.
106). ss:97-109.
MURGADO E.M., TORRES F.J., PARRAS M. ve VEGA M., 2011. El aceite de oliva como
elemento nuclear para el desarrollo del turismo. In: FLAVIÁN C. ve FANDOS C.
(Koord.), Turismo gastronómico. Estrategias de marketing y experiencias de éxito,
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, ss. 191-220.
Olive Tree Routes. 2017. Who We Are?. http://olivetreeroute.gr/page-whoweare-en/page-routesen/
[Erişim Tarihi: 4 Şubat 2017]
PHILLIP, S., COLIN HUNTER, C. ve BLACKSTOCK, K. 2010. A typology for defining
agritourism, Tourism Management 31 (2010) 754–758.
RUIZ GUERRA, I. 2010, Análisis cuantitativo y cualitativo del significado del aceite de oliva.
Una aproximación desde el punto de vista del consumidor, Publication Services of
University of Granada, Granada.
SHARPLEY, R. ve SHARPLEY, J. 1997. Rural Tourism: An Introduction. Thomson Business
Press, Londra.
T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanliği, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, 2016. 2015 Yili Zeytin Ve
Zeytinyaği Raporu.
http://koop.gtb.gov.tr/data/56e95c1a1a79f5b210d91772/2015%20Zeytinya%C4%...
%B1%20Raporu.pdf. [Erişim Tarihi: 4 Şubat 2017]
WEAVER, D. B. ve FENNELL, D.A. 1997. The Vacation Farm Sector in Saskatchewan: A
Profile of Operations, Tourism Management, 18 (6): 357-65.
ŽUŽIĆ, K. 2014. Developing Special - Interest Tourism Offerings In The Istria Region, Quaestus
Multidisciplinary Research Journal, 4 February 2014: 164-185.
DÜNYA TURIZM ÖRGÜTÜ. 2016. World Tourism Organization (UNWTO) Highlights 2016.
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145 [Erişim Tarihi: 5 Mart 2017]
ULUSLARARASI ZEYTIN KONSEYI (UZK), 2016. International Olive Council World Olive
Oil Figures, http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oilf...
[Erişim Tarihi: 5 Mart 2017]
ULUSLARARASI ZEYTIN KONSEYI (UZK), 2017. Olive Museums and Routes.
http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/409-olive-museums-an...
[Erişim Tarihi: 5 Mart 2017].

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com