You are here

KARA HARP OKULU LABORATUVAR MERKEZİ BİNASININ YEŞİL BİNA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Examination of TMA Labmer Building in Terms of Green Building Properties

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Green buildings are designed to minimize the resource consumption and the negative impacts on the environment and human health of buildings. Today they have significant share in construction sectors of developed countries. Already, there are very few green buildings in Turkey and only two of them are public buildings. A remarkable number of public buildings in Turkey are used by Turkish Armed Forces (TAF). For the needs of TAF, each year significant investments are done to build new buildings or to renovate buildings in use. Directing these investments to green buildings, will help to save resources and protect the environment, additionaly will help spread awareness of green buildings in the community. In this study, an education building constructed under the ongoing modernization project of education and training system of Turkish Military Academy (TMA), were examined. This building did not intend to receive a green building certificate, but bears green building features with lots of its characteristics. The study is done under the main titles of the evaluation system for schools developed by LEED. It is expected that this study will contribute to increase awareness of green buildings especially in TAF and to promote public green building design and construction processes.
Abstract (Original Language): 
Yeşil binalar, binaların başta enerji olmak üzere kaynak tüketimi ile çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen binalardır. Bu binaların gelişmiş ülkelerin yapı sektörlerinde ki payı her geçen gün artmaktadır. Türkiye’de sertifikalı yeşil bina sayısı çok az olduğu gibi, yalnızca iki kamu binasının yeşil bina sertifikası aldığı görülmektedir. Yoğun kullanım nedeniyle, başta hammaddelerinde dışarı bağımlı olduğumuz enerji olmak üzere önemli miktarda kaynak tüketiminin gerçekleştiği kamu binalarının dikkate değer bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kullanımındadır. TSK’nın, ihtiyaçları doğrultusunda her yıl yeni binalar inşa etmek veya kullanımındaki binaları yenilemek üzere önemli yatırımlar yaptığı göz önüne alındığında, bu yatırımların yeşil binalara yönlendirilmesinin kaynak tasarrufu sağlanması ve çevrenin korunması gibi faydalarının yanında, toplumda yeşil bina bilincinin yaygınlaşmasına da katkı sağlayacağı açıktır. Bu çalışmada Kara Harp Okulu (KHO) eğitim ve öğretim sisteminin modernizasyonu kapsamında inşası tamamlanan, yeşil bina sertifikası almamış, ancak birçok özelliği itibarıyla yeşil bina vasfı taşıyan bir eğitim binası, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design/Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik)’in okullar için geliştirdiği değerlendirme sisteminin ana başlıkları altında incelenmiştir. Çalışma ile başta TSK olmak üzere, kamuda yeşil binalara ilişkin farkındalığın artırılması, yeşil bina tasarım ve yapım süreçlerinin teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

REFERENCES

References: 

Alpaslan, N., Tanık, A., Dölgen, D. (2008). Türkiye’de Su Yönetimi
Sorunlar ve Öneriler, TÜSİAD Yayın No: T/2008-09/469,
ATIG Yatırım Menkul Değerler, (2015). Çimento Sektörü, 24 Nisan 2015
tarihinde http://www.atig.com.tr/Arastirma/Raporlar
/tr/cimentosektor.pdf adresinden alınmıştır.
Bal, E., (2012). Su Hayattır, Hayatınızı Koruyun, 2 Nisan 2015 tarihinde
http://www.yesiloji.com/yesilhaber/su-hayattir-hayatinizi-koruyun
adresinden alınmıştır.
Burnett, J. (2013). Sustainability and Sustainable Buildings The Hong Kong
Institution of Engineers Transactions, Vol 14, No 3, 1-9.
Candemir, B., Beyhan, B., Karaata, S. (2012). İnşaat Sektöründe
Sürdürülebilirlik: Yeşil Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri, Sis
Matbaacılık, İstanbul.
Çakmak, B., Yıldırım, M., Aküzüm, T. (2008). Türkiye’de Tarımsal
Sulama Yönetimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası II. Su Politikaları Kongresi, Ankara, Cilt I, 215-
223.
Çamlıbel, M., E. (2012). 2023 Yılında Türkiye’de Yeşil Binalar, Ekoyapı
Dergisi, 10, 42-45.
Çapkın, D. F. (2010). Yeşil Mimari Olarak Tanımlanan Projelerde Ekolojik
Yapım Sistemlerinin Yeri, Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Dixon, W. (2010). The Impacts of Construction and the Built Environment,
13 Nisan 2014 tarihinde http://www. willmott
dixongroup.co.uk/assets/ b/r/briefing-note-33-impacts-ofconstruction-
2.pdf adresinden alınmıştır.
Erten, D., Yeşil Yatırım, 21 Aralık 2015 tarihinde http:// www.gmtr.com
adresinden alınmıştır.
IGBC, (2012). Green Building Defined, 19 Mayıs 2015 tarihinde
https://igbc.in/igbc/redirectHtml.htm?redVal=showAboutusnosign
adresinden alınmıştır.
48 | Yıldız, Gültekin, Savural
Konut Haberleri, 28 Nisan 2015 tarihinde
http://www.konuthaberleri.com/cevre-dostu-binalarda-simdi-sirakamu-
kurumlarinda.html adresinden alınmıştır.
Low, N., Gleeson, B., Elander, I. (2002). Consuming cities the urban
environment in the global economy after the Rio Declaration, London,
Rutledge.
Narin M. ve Akdemir S. (2006). Enerji Verimliliği ve Türkiye, UEK-TEK
2006 Uluslararası Ekonomi Konferansı, Türkiye Ekonomi Kurumu,
11-13 Eylül 2006, Ankara.
The Green Building Information Gateway, 8 Mayıs 2015 tarihinde
http://www.gbig.org adresinden alınmıştır.
Turner, C. ve Frankel, M. (2008). Energy Performance of LEED for New
Construction Buildings: Final Report. Washington DC 20056,
Türk Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, 4 Mayıs 2015 tarihinde
http://www.cedbik.org/ adresinden alınmıştır.
UNEP, (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable
Development and Poverty Eradication, UNEP /GRİD-Arendal,
Naorabi.
USGBC, Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Rating
System, 17 Mayıs 2015 tarihinde http://www.usgbc.org/ DisplayPage.
aspx?CategoryID=19 adresinden alınmıştır.
USGBC, Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Rating
System, 12 Kasım 2015 tarihinde http://www.usgbc.org
/credits/schools---new-construction/v4 adresinden alınmıştır.
Vyas, S., Ahmed, S., Parashar, A. (2014). Bureau of Energy Efficiency
and Green Buildings, International Journal of Research, 1,23 -32.
Wang, N. ve Adeli H., (2014). Sustainable Building Design Journal of Civil
Engineering and Management, Volume 20(1): 1–10.
WGBC, (2013). World Green Building Council Annual Report 2012/2013.
Ye, C., L., Cheng, Z., Wang, Q., Lin, H., Lin, C., Liu, B. (2015).
Developments of Green Building Standards in China, Renewable
Energy 73: 115-122.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com