You are here

RUSYA'DAN HİNDİSTAN'A BİR SERGÜZEŞT: AFANASİY NİKİTİN VE SEYAHATNAMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Afansiy Nikitin wa s the first and the only traveler that travelled to India from the Tver principality in Russia and visited the Behmen Turkish Sultanate there in the second half of XV century. Considering the fact that the Russians of that time were a secluded community that were not liable to interact with the outer world, it would not be an overstatement to say that this was a quite brave attempt. It is not possible to say that Nikitin, who was a romantic and an adventurer, was a successful and a talented writer. Such that, he lost all his com---modity during this journey and only took brief notes about it. Although these notes are basically in Russian, Turkish, Arabic and Per¬sian elements are also included. And this case made these notes use--¬less and unintelligible to Russian people for a long time.
Abstract (Original Language): 
Afanasiy Nikitin XV. Yüzyılın ikinci yarısında Rusya'nın Tver Knezliği'nden Hindistan'a gidip Behmen Türk Sultanlığı'nı ziyaret eden ilk ve tek Rus gezgindir. Yaşadığı dönemde Rusların henüz dış dünyaya açılamayan kapalı bir toplum oldukları hakikatinden hareket edilirse teşebbüsünün son derece cesurane olduğu söylenebilir. Romantik ve maceraperest bir kişilik olan Nikitin'in başarılı bir tacir ve yetenekli bir yazar olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Öyle ki, çıktığı seyahatte ticari emtiasını tamamen kaybetmiş ve gezi notlarını kısa tutmuştur. Müsveddesini Rusça kaleme almış olmasına rağmen Türkçe, Arapça ve Farsça unsurlar ile harmanlamıştır. Bu du¬rum ise seyahatnamesini Ruslar nezdinde kullanışsız hale getirmiş ve uzun süre anlaşılmaz kılmıştır.

REFERENCES

References: 

AKA İsmail (2001), İran'da Türkmen Hâkimiyeti (Karakoyunlular Devri), Ankara.
ANDRİANOVA-PERETS V. P. (1958), "Afanasiy Nikitin-Puteşestvennik Pisa-tel", Hojdenie za Tri Morya Afanasiya Nikitina 1466-1472 gg, Mosko-va-Leningrad, s. 93-125.
BARTHOLD
V
. V. (2001), "Şirvanşah", İA, C. XI, Eskişehir, s. 573-575.
BASKAKOV N. A. (1997) Türk Kökenli Rus Soyadları, Çev: Samir
Kazımoğlu, Ankara.
BAYUR Yusuf Hikmet (1987), Hindistan Tarihi I, Ankara.
ÇAEV, N. S. (1958), "Prevod", Hojdenie za Tri Morya Afanasiya Nikitina 1466¬1472 gg, Moskova-Leningrad, s. 69-90.
HALİKOV, A. H. (1995), Rus Tanınan 500 Bulgar-Tatar Türk Asıllı Sülale, Çev: Mustafa Öner, İstanbul.
İNALCIK Halil (1980), "Osmanlı Pamuklu Pazarı, Hindistan ve İngiltere: Pazar Rekabetinde Emek Maliyetinin Rolü", ODTÜ Gelişme Dergisi, s. 1¬65.
KEENAN Edward L. (1996) "Iakov Solomonovich Lur'e 1921-1996", Slavic Review, Vol. 55, No. 3, (Autumn), s. 723-724.
KİRCHNER
Walte
r (1946), "The Voyage of Athanasius Nikitin to India 1466¬1472", American Slavic and East European Review, Vol. 5, No. 3/4
(Nov.), s. 46-54.
KONUKÇU Enver (1992), Behmenîler, DİA, C. 5, İstanbul, s. 353-355.
12 1955 yılında Tver şehrinde, İtil Irmağı kıyısına Nikitin'in bronz heykeli dikilmiştir. Bu heykelin oldukça ilginç bir hikâyesi vardır. Nikita Kruşçev, Hindistan'ı ziyaret ettiğinde Başbakan Jawaharlal Nehru'ya Rusya'da Afanasiy Nikitin'in bir heykeli bulunduğunu söylemişti. Fakat o sırada böyle bir heykel yoktu. Bunun üzerine Kruşçev mahcup olmamak adına Rus¬ya'ya telefon ederek Nehru'nun ziyaretinden önce acilen Nikitin'in bir heykelinin dikilmesini emretmişti. Yine 2005 yılında Tver Oblastı'nın 75. kuruluş yıl dönümünde posta pullarının üzerine ve seyahatinin 525. yılı nedeniyle Rusya'da madenî bir paraya Nikitin'in resmi konulmuştur. 1958 yılında Mosfilm şirketi Üç Deniz Ötesine Seyahat adı altında Nikitin'in ha¬yatını beyaz perdeye aktarmıştır. 2000 yılında Bombay şehrinin 120 km güneyindeki Rev---danda'ya siyah taştan yapılmış bir Nikitin heykeli dikilmiştir. 2006 yılında ise Moskova'daki Hindistan elçiliği ve Tver idari bölgesinin desteğini sağlayan 14 kişilik bir grup Tver'den hareket ederek Nikitin'in izini sürmüşlerdir. 12 Kasım 2006 tarihinde başlayan bu gezi 16 Ocak 2007'de sona ermiştir. The Hindu ve The Calcutta Telegraph gazeteleri de gezi boyunca pek çok röportaj yapmıştır. Bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/Afanasy_Nikitin.
81
Serkan Acar
KURDYAVTSEV M. K. (1958), "İndia v XV Veke", Hojdenie za Tri Morya Afanasiya Nikitina 1466-1472 gg, Moskova-Leningrad, s. 143-160.
LURE Ya. S. (1958a), "Troitskiy Spisok", Hojdenie za Tri Morya Afanasiya Nikitina 1466-1472 gg, Moskova-Leningrad, s. 9-30.
LURE Ya. S. (1958b), "Ettorov Spisok", Hojdenie za Tri Morya Afanasiya Nikitina 1466-1472 gg, Moskova-Leningrad, s. 31-50.
LURE Ya. S. (1958c), "Spisok Undolskogo", Hojdenie za Tri Morya Afanasiya Nikitina 1466-1472 gg, Moskova-Leningrad, s. 51-67.
LURE Ya. S. (1958d), "Afanasiy Nikitin i Nektorıy Vopros Ruskoy Obşçest-vennoy Mısli XV. v.", Hojdenie za Tri Morya Afanasiya Nikitina 1466¬1472gg, Moskova-Leningrad, s. 126-142.
MAXWELL Mary Jane (2006), "Afanasii Nikitin: An Orthodox Russian's Spiritual Voyage in the Dar al-Islam 1468-1475, Journal of World History, Vol. 17, No. 3, Hawai, s. 243-267.
MORRİS
A
. S. (1967), "The Journey Beyond Three Seas", The Geographical Journal, Vol. 133, No. 4 (Dec.), s. 505-508.
PETRUŞEVSKİY İ.
P
. (1958), "Kommentariy Geografiçeskiy i İstoriçeskiy", Hojdenie za Tri Morya Afanasiya Nikitina 1466-1472 gg, Moskova-Leningrad, s. 187-251.
RIASANOVSKY Alexander V. (1961), "A Fifteenth Century Russian Traveller in İndia: Comments in Connection with a New Edition of Afanasi Niki--¬tin's Journal", Journal of the American Oriental Society, Vol. 81, No. 2
(Apr.-Jun.), s. 126-130.
TILLET Lowell R. (1966), "Afanasiy Nikitin as a Cultural Ambassador to India: A Bowdlerized Soviet Translation of His Journal", Russian Review, Vol. 25, No. 2. (Apr., 1966), s. 160-169.
WIELHORSKY M. Count (1857), "The Travels of Athanasius Nikitin", India in the Fifteenth Century, Ed. R. H. Major, Hakluyt Col., Ser. I, Vol. 22, Lon¬don, s. 3-32.
ZAYTSEV İlya
(2004)
, Astrahanskoe Hanstvo, Moskova.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com