You are here

Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri, 264 sayfa, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, 4. Baskı, ISBN 978-975-470- 927-8.

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Kendi sahasında yaptığı değerli çalışmalarıyla tanınan Kurtuluş Kayalı, Türk düşünce tarihi üzerine bugün de çalışmalarını yoğun biçimde sürdüren bir bilim adamıdır. Kaleme almış olduğu Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri muhtelif tarihlerde yazdığı makalelerin bir araya getirilmesinden oluşmuş bir eserdir. Bugün için fili olarak araştırma ve incelemeleriyle özelde Türk düşünce tarihine genelde ise Türk tarihçiliğine katkı sağlayan Kayalı’nın azımsanamayacak sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır. Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı, Ordu ve Siyaset 27 Mayıs-12 Mart, Türk Düşünce Dünyasından Portreler, Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması, Sinema Bir Kültürdür ve Keşke Herkes Papağan Olsa: Mizah Üzerine Yazılar 1 yazarın en önde gelen eserleridir.