You are here

19. YY. SONUNDA RUSYA’NIN OSMANLI DEVLETİ POLİTİKASI VE RUSYA KARADENİZ DONANMASI KAPTANI LEV BRUSİLOV’UN GÖZÜYLE RUSYA’NIN İSTANBUL BÜYÜKELÇİSİ A. İ. NELİDOV

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.12787/KARAM980

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
At the end of 19th century Russia, in accordance with the policy of Concert of Europe, was consulting her foreign policy towards the Ottoman Empire with European powers. But, as a result of distrust to England, Russia doubted about that England is planning to capture Bosphorus without consulting Russia. Nelidov, Russian ambassador in Istanbul, moving under the pressure of worries of British attack to Bosphorus, wrote many reports to St. Petersburg in the last years of his mission (1895-1897) recommending to capture Bosphorus before the British do it. Lev Brusilov, a captain of Russian fleet, who has been in Istanbul at the end of 1897, left very important letters which gives us valuable information about Nelidov’s character and his view of events. We can understand the psychology of Nelidov through these letters. Russia did not attack Bosphorus due emerging problems in the Far East. On the contrary, she began to follow policy of preservation Ottoman territorial unity in negotiation with Austro-Hungary.
Abstract (Original Language): 
19. yy’ın son döneminde Rusya, Osmanlı Devleti’ne yönelik izleyeceği politikalarda Avrupa Uyumu politikası çerçevesinde Avrupa güçleri ile ortak hareket ediyordu. Ancak, İngiltere’ye karşı duyulan güvensizlik İngiltere’nin Rusya’dan habersiz Boğazları ele geçirebileceği endişesini doğurdu. Bu kaygıyla hareket eden Rusya’nın İstanbul büyükelçisi Nelidov, İstanbul’daki görevinin son yıllarında (1895-1897) Boğazların İngiltere’den önce ani bir saldırı ile ele geçirilmesine yönelik pek çok rapor yazdı. 1897 yılının sonunda 4 ay boyunca İstanbul’da bulunan Rus Donanması Kaptanı Lev Brusilov yazdığı mektuplarda Nelidov’un kişiliği ve olaylar hakkında ne düşündüğünü aktaran canlı bir şahit olarak arkasında çok değerli mektuplar bırakmıştır. Bu mektuplardan Nelidov’un psikolojisini değerlendirmek mümkün olmaktadır. Yaklaşan Uzakdoğu sorunları sebebiyle Rusya Boğazlara saldırmadı. Tam tersine Avusturya-Macaristan ile Anlaşarak Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma politikası izledi.

REFERENCES

References: 

BALCI Sezai (2014). “Tehcir Öncesi dönemde Türkiye’den Rusya’ya Ermeni
Göçü (1876-1915)”, Tarihte Türkler ve Ermeniler, Cilt 7. ed. M. Metin
Hülagü vd. TTK Yay. 205-244
DOTSENKO Vitali D. (1995) Morskoi Bibliografiçeski Slavar, St.Petersburg,
Logos.
EROGLU Veysel (1976). Ermeni Mezalimi, İstanbul, Sebil Yay.
HVOSTOV V. (1931). “Proyekt Zahvata Bosfora v 1896 g.”, Krasnıy Arhiv, 4-
5: 50-70,
İGNATİYEV A. B. (1997). “Politika v Yevrope, na Blijnem Vostoke i Srednem
Vostoke”. İstoriya Vneşney Politiki Rossii, red. Yemets V. A., İgnatiyev A.
V. ve diğerleri. Moskova, İzd. Mejdunarodniye Otonşeniya. Ss. 90-132.
İVANOV İ. C. (2002). Oçerki İstorii Ministrestvo İnastrannıh Dyel, T. 3. Olma
Pres, Maskva.
KURAT Y. T. (1992). “1878-1919 Arasında Türk-Rus İlişkileri”, Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları
Dergisi, XVI, 27: 133-143.
POPOV A. (1925). “Diplomatiçeskaya Podgotofka Balkanskoi Voynı”, Krasniy
Arhiv. 1: 3-48.
SARINAY Yusuf (Proje Yön). 2006. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri
(1841-1898), 1. Ankara, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı
Arsivi Daire Başkanlığı Yay.
TOSUN R. (2004). “Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı Ve Mahiyeti”, Türkiyat
Araştırmaları Dergisi, 14: 144-163.
TROİTSKİ N. A. (1999). Rossiya vı 19m Veke. Moskova, İstoriya.
VIŞİNSKİ A. Ya. (1948). Lozonski S. A. Diplomatiçeski Slovar. Moskova, Gos.
İzd. Politiçeskoi Literaturı.
Arşiv Belgeleri:
Rossiyskiy Gosudarstvenniy İstoriçeskiy Arhiv (RGİA), Fon: 1626, Opis: 1,
Dosya: 213, s. 1ob.
Rossiyskiy Gosudarstvenniy Arhiv Voenno-Morskogo Flota (RGAVMF), Fon:12,
Opis:1, Dosya: 57, s. 15-20
Arhiv Vneşney Politiki Rossiyskoi İmperii (AVPRİ), Fon: Politarhiv, Opis: 482,
Dosya: 2980, s. 5. Paris’te Elçi Knez Urusov’a Talimatname, 28.05.1898.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com