You are here

I. BALKAN SAVAŞI VE BULGAR ORDUSUNDA ERMENİ BÖLÜĞÜ

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1092

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The Balkan wars begun with the agression of the Balkan Alliance including Bulgaria, Serbia and Montenegro against the Ottoman Empire. Bulgaria that had the strongest army was pionieer in this war, aimed to conquer the hole Thrace, Edirne included, and advanced until Chataldja. It urged the Armenians living on its territory or abroad to take part in the war in order to reach its aspirations towards the Ottoman Empire; thus it formed a Armenian Volunteer Troop inside its army in order to increase the Bulgarian- Armenian cooperation. This troop fighted against the Ottoman Empire and was demobilized just after the end of the First Balkan War.
Abstract (Original Language): 
Balkan Savaşları Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ’dan oluşan Balkan İttifakı’nın Osmanlı Devleti’ne saldırması üzerine başlamıştır. Aralarında daha güçlü orduya sahip Bulgaristan, bu savaşa öncülük etmiş, hedefi olan Edirne dâhil bütün Trakya’yı ele geçirmek istemiş, Çatalca’ya kadar gelmiştir. Bulgaristan, Osmanlı topraklarına yönelik çıkarlarını elde etmek hedefinde ülkesinde yaşayan veya başka ülkelerde bulunan Ermenilerin de savaşa katılmalarını teşvik etmiş, Bulgar-Ermeni işbirliğini pekiştirmek amacıyla ordusu içerisinde bir Ermeni Gönüllüleri bölüğü kurmuştur. Bu bölük savaş sırasında Osmanlı Devleti’ne karşı savaşmış, I. Balkan Savaşı’ndan hemen sonra da terhis edilmiştir.

REFERENCES

References: 

I. Arşiv Belgeleri: Dırjaven Voenen Istoriçeski Arhiv/DVIA (Bulgaristan
Askerî Tarih Arşivi)
DVIA, f. 437, op. II, a. e. 1, l. 83-84.
DVIA, f. 437, op. II, a. e. 1, l. 60.
DVIA, f. 437, op. I, a. e. 2, l. 41.
II. Eserler:
AGAYAN, Tsagur P. (1979). “Armenskata Rota v Osvoboditelnite Boeve na
Bılgarskiya Narod”, İstoriçeski Pregled, No: 3: 76-86.
AGUKYAN, Stepan (2001). “Bılgarskite Zemi-Vtora Rodina Na Preselilite Se
Armentsi i Rodina Na Potomtsite İm”, Bılgari i Armentsi Zaedno Prez
Vekovete, Tsentır za İzsledvaniya na Bılgarite, Eparhiyski Sıvet na Armenskata
Apostoliçeska Tsırkva, Tangra TanNakRa İK, Sofya: 121-145.
Armenskata Rota v Osvoboditelnata Voyna 1912-1913 (1914). Haskovo.
Balkanskata Voyna ili Ruskata Oranjeva Kniga (1914). Sofya: Peçatnitsa
Vitoşa.
BAYUR, Yusuf Hikmet (1983). Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt II, Kısım I, Ankara:
TTK. Yay.
DIRVİNGOV, Petır (1919). İstoriya na Makedono-Odrinskoto Opılçeniye, Tom
I, Sofya: Voenno İzdatelstvo.
DİAMANDİEV, Angel (1938). “Armenskata Rota Prez Balkaskata Voyna”,
Bılgarski Dobrovolets, God. 4, Mart, No: 3, Sofya: 5-6.
DİMİTROV, İlço-Minço Lalkov (Ed.) (1981). Kratka İstoriya na Bılgariya,
Sofya: İzdatelstvo Nauka i İzkustvo.
Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri, Meşrutiyetten Önce ve
Sonra (2001). (Yay. Haz.) Mehmet Kanar, İstanbul: Der Yay.
EYİCİL, Ahmet (2005). Siyasî Tarih (1789-1939), Ankara: Gün Yay.
GARABEDYAN, Agop (2001). “Sıtrudniçestvo i Sıvmestni Deystviya Mejdu
Armenskoto i Bılgarskoto Osvoboditelno Dvijenie v Kraya na XIX. Vek i
Naçaloto na XX. Vek”, Bılgari i Armentsi Zaedno Prez Vekovete, Tsentır
za İzsledvaniya na Bılgarite, Eparhiyski Sıvet na Armenskata Apostoliçeska
Tsırkva, Tangra TanNakRa İK, Sofya: 331-359.
GİNÇEV, G. (1982). “Çujdentsite v Bılgarskata Armiya Prez Balkanskata
Voyna ( 1912-1913)”, Voyenno İstoriçeski Sbornik, Sofya, No: 4.
GÜNAY, Nejla (2015). Zoraki İttifaktan Yol Ayrımına İttihat-Terakki ve Ermeniler,
Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yay.
HALAÇOĞLU, Ahmet (1995). Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri
(1912-1913), Ankara: TTK Yay.
HALL, Richard C. (2003). Balkan Savaşları 1912-1913, I. Dünya Savaşının
Provası, Çev. M. Tanju Akad, İstanbul: Homer Kitabevi.
HAYTA, Necdet (2008). Balkan Savaşları’nın Diplomatik Boyutu ve Londra
Büyükelçiler Konferansı, (17 Aralık 1912-11 Ağustos 1913), Ankara: Atatürk
Araştırma Merkezi Yay. 9-88.İLİEV, İliya (1989). Armenskata Dobrovolçeska Rota v Balkanskata Voyna
1912-1913, Sofya: Voenno İzdatelstvo.
İLİEV, İliya (2001). “Çedata na Armenskiya Narod za Svobodata na Bılgariya”,
Bılgari i Armentsi Zaedno Prez Vekovete, Sofya: 360-383.
İstoriya na Bılgariya s Nyakoi Premılçavani Dosega İstoriçeski Fakti,(1993).
(Der.) Petır Konstantinov, Sofya: İzdatelstvo “Feniks”.
KAMİL, İbrahim (2014). “Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Abdülhamid Suikastına
Ermeni-Bulgar İşbirliği ve Terörü (1877-1905)”, Yeni Türkiye, Ermeni
Meselesi Özel Sayısı-II, Yıl 20, Sayı 61, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma
Merkezi, Ankara: 1587-1617.
KOCABAŞ, Süleyman (2014). “Ermeni Meselesi Hakkında Duyduklarım ve
Gördüklerim”, Yeni Türkiye, Ermeni Meselesi Özel Sayısı-I, Yıl 20, Sayı
60, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara: 594-597.
KRİKORYAN, Rupen (2001). “Armenskata Obştnost v Bılgariya”, Bılgari i
Armentsi Zaedno Prez Vekovete, Tsentır za İzsledvaniya na Bılgarite,
Eparhiyski Sıvet na Armenskata Apostoliçeska Tsırkva, Tangra Tan-
NakRa İK, Sofya: 414-422.
KURDAKUL, Necdet (1976). Osmanlı İmparatorluğu’ndan Orta Doğu’ya Belgelerle
Şark Meselesi, İstanbul: Dergâh Yay.
LALKOV, Milço (1982). Balkanskata Voyna 1912-1913, Sofya: İzdatelstvo na
Oteçestveniya Front.
LAZAROV, İvan-Plamen Pavlov-İvan Tütündjiev-Milko Palangurski (1999).
Kratka İstoriya na Bılgarskiya Narod, Sofya: İzdatelska Kışta “Anubis”.
MANÇEV, Krıstö (1999). Natsionalniyat Vıpros na Balkanite, Sofya: Akademiçno
İzdatelstvo Prof. Marin Drinov.
MCMILLAN, Margaret (2014). Barışa Son Veren Savaş, 1. basım, İstanbul:
Alfa Yay.
MUSTAFAYEV, Beşir (Haziran 2013). “Cihan Hâkimiyetini Moskoflara Öğütleyen
Deli Petro’nun Vasiyetnamesi ve Ermenistan Devletinin Kurulmasında
Etkisi”, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 4, S.
11, Mersin: 17-27.
MUSTAFAYEV, Beşir (2012). “Nahçıvan Olayları ve General Andranik Ozanyan’ın
Nahçıvan’daki Katliamı (Arşiv Belgelerinin İzinden)”, Atatürk
Üniversitesi Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
(TAED), S. 47, Erzurum: 277-302.
MUSTAFAYEV, Beşir (2013). “Tarihte Ermeni Terörü ve Uzantıları (Taşnak,
Hınçak, Ramgavar, JCAG, NAR, ASALA, PKK, Ermeni Devleti ve Lobisi)”,
Azerbaycanlıların Soyqırımı Arxiv Senedlerinde, I. Beynelxalq Elmi Konfransın
Materialları, Azerbaycan Respublikası Tehsil Nazirliyi Azerbaycan
Universiteti, Bakü: 203-211.
NİKOLOVA, Vidka (2001). “Sreşta Na Sı-çovetsi”, Bılgari i Armentsi Zaedno
Prez Vekovete, Tsentır za İzsledvaniya na Bılgarite, Eparhiyski Sıvet na
Armenskata Apostoliçeska Tsırkva, Tangra TanNakRa İK, Sofya: 403-
413.OKUR, Mehmet (2006). “Balkan Savaşları”, Balkanlar El Kitabı, 1. C., Tarih,2.
Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara: 595-606.
Osmanlı Belgelerinde Ermeni İsyanları (1878-1895), I, (2008). (Yay. Haz.)
Recep Karacakaya, Hüseyin Özdemir, Aziz Mahmut Uygun, Numan Yekeler,
Mustafa Çakıcı, Yılmaz Karaca, Salih Kahraman, Ankara: Başbakanlık
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
PETROV, Todor (2008). “Sıstav i Zagubi na Voyuvaştite Sili Prez Balkanskata
Voyna 1912-1913”, KLİO, Sbornik v Çest na 65 godişninata na st.h.s.
Milen Kumanov, Fondatsiya Arete – Fol, Sofya: 485-500.
RADOSLAVOV, Vasil (1993). Bılgariya i Svetovnata Kriza, Vtoro Fototipno
İzdanie, Sofya: İzdatelstvo na Bılgarskata Akademiya na Naukite.
STANEV, Nikola (1992). İstoriya na Nova Bılgariya, 1878-1941, Sofya: İzdatelski
Tsentır “İvan Vazov”.
ŞAŞMAZ, Musa (2013). İngiliz Konsolosları ve Ermenilerin Katliamı İddiaları
(1878-1914), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yay.
ŞİMŞİR, Bilal N. (1976). Ege Sorunu, Belgeler (1912-1913), C. I, Ankara: TTK
Yay.
ŞİMŞİR, Bilal N. (2007). Ermeni Meselesi (1774-2005), Ankara: Bilgi Yay., 4.
Basım.
TODOROV, Nikolay (1979). Bulgaristan Tarihi, Çev. Veysel Atayman, İstanbul:
Öncü Kitabevi, 1. Baskı.
TROÇKİ, Lev (1995). Balkan Savaşları, Çeviren Tansel Güney, İstanbul: Türkiye
İş Bankası Yay., 1. Baskı.
UÇAROL, Rifat (1995). Siyasi Tarih (1789-1994), 4. baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi.
URAS, Esat (1987). Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, İstanbul: Belge
Yay., 2. Baskı.
ÜNAL, Tahsin (1977). Türk Siyasi Tarihi (1700-1958), Ankara: Emel Yayınları.
YILDIRIM, Bülent (2012). “I. Balkan Savaşı’nda Bulgaristan Ordusu’nda Taşnak
Komitecisi Antranik Ozanyan ve Faaliyetleri”, Balkan Savaşları’nın
100.Yılı, Uluslararası Balkan Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul: 11-13
Mayıs 2012, Bağcılar Belediyesi: 282-295.
YILDIRIM, Bülent (2014). Bulgaristan’daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı
Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918), Ankara: TTK Yay.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com