You are here

KADINLARIN SPORA OLAN İLGİLERİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION of WOMEN’S INTEREST in SPORT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study was to evaluate and to compare the results of the sports comprehension of women engaging in sports and women who don’t engage in sports in centre of Denizli provience. In the study, the questionnaire consisting of 30 questions was applied to evaluate the sports comprehension of women. Tables and graphics evaluating the answers given to the survey questions are generated and investigated by using SPSS statistical program package. As a result of the study it was determined that women engaging in sports are less worried and more determined than women who don’t engage in sports. Interest of women in sports must be increased for making sport widely applied in society and by majority of people, and studies must be made to enable them to join in sports actively.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, Denizli ilinde spor yapan kadınlar ile spor yapmayan kadınların spora olan ilgilerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada kadınların spor bilincini belirlemek için 30 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Ankete verilen soruların cevaplarının değerlendirildiği tablo ve grafikler oluşturulmuş ve araştırma verileri Windows paket programı kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiş, yüzde ve frekanslarına bakılarak sonuçlar elde edilmiştir. Araştırma sonucunda spor yapan kadınların spor yapmayan kadınlara oranla daha az kaygılı ve kendilerine daha güvenli oldukları belirlenmiştir. Sporun toplum geneline yayılması ve büyük çoğunluk tarafından yapılır hale gelmesi için kadının spora olan ilgisini arttırmak, dahası aktif olarak sporun içinde yer almasını sağlamak için çaba sarf etmek gerekmektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Açıkada C. , Ergen E. , (1990).Bilim ve Spor, Büro Tek Ofset Matbaacılık, ANKARA.
Coakley, J.J. (1994). Sport in Society.St.Louis, MO: Times Mirror/Mosby College Publishing.
Dilek, Y. (1997). Parents Role in Pre-School Childeren’s Gender role Socialisation. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Ankara
Fasting, K., & Pfister, G. (1997).Oppotunities and Barries for Sport for Women in Turkey: A
pilot Study. Berlin/Oslo.
Hargreaves, Jennıfer., (1997). Women’s Studies International Forum, Vol. 20, No. 2, pp. 191-
209, Centre for Sport Development Research, Department of Sport Studies, Whitelands
College, Roehampton Institute London, West Hill London SWI5 3SN United Kingdom
Kağıtçıbaş, Ç. (1982). Sex Roles, Family and Community in Turkey. Indiana: Indiana University
Turkish Studies 3.
Kandiyoti, D. (1995). Patterns of Patriarchy: Notes for an Analysis of Male Dominance in
Turkey Society. In S. Tekeli (Ed.), Women in modern Turkish society. London: Zed Books.
Karaküçük, S. (1995). Rekreasyon, Seren Matbaacılık, ANKARA.
Krenichyn, Kira., (2004). Journal of Environmental Psychology 24, 117–130 Subprogram
in Environmental Psychology, City University of New York Graduate Center, 365 Fifth
Avenue, New York, NY 10016, USA
Sakallı, N. (2001). Beliefs About Wife Beating Among Turkish College Students: The Effects
of Patriarchy, sexism, and sex differences. Sex Roles, 44, 9/10.
Şahin, H. (1997). Sporcuların Performans Sporunu bıraktıktan Sonraki Yaşamlarında Boş
Zaman Değerlendirme İlgilerinin Araştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
ADANA.
Willis, P. (1995). Women in Sport in Ideology, Birelli S. , Cole, C. L. , Women, Sport and
Culture, Human Kinetics, U. S. A.
Yıldırım, A. (1991). Ankara da Merkezde Bulunan Bayan Cimnastik Salonlarındaki Faaliyetlere
Katılan Ev Kadınlarının Bazı Tutum ve Davranışlarına Bu Çalışmaların Etkisi,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ANKARA.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com