You are here

Müzik ve Renk İlişkisi

Relationship Between Music and Colour

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The relation among music and colour has attracted the attention of music educators as well as scientists, therefore they have developed coloured teaching methods making various research on this subject. A lot of research has been made on the parallelizm of the frequency change of sounds and the ratios of colour density. This article shows that it could be effective to use the relation among music and colour in teaching musical notes analyzing the works which have been prepared on this matter for years.
Abstract (Original Language): 
Müzik ve renk ilişkisi günümüze dek bilim insanlarının olduğu kadar müzik eğitimcilerinin de ilgisini çekmiş, bu alanda birçok araştırma yaparak renklemeli öğretim metodları geliştirmişlerdir. Rengin sıcaklık oranları ile seslerin frekans değişimindeki paralellik üzerine çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırma, sesler ve renkler arasındaki yıllardır süregelen çalışmaları ele alıp, müzik ve renk arasındaki ilişkinin notaların öğretilmesinde etkili olabileceğini göstermektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AKAN, Nesrin. (2012) Platon’da Müzik, Müzik Bilimleri Dizisi 12, İstanbul: Bağlam
Yayınları.
FIRTH, C. Ian. (2012) ‘‘Music and Colour: a new approach to the relationship’’,
http://www.musicandcolour.net/ (Erişim Tarihi: 13.12.2012)
GÖĞÜŞ, Gülay. (2009) Müzik Öğretimi ve Yöntemleri, Bursa.
JAMESON, D.D. (1844) ‘‘Colour - Music’’, Smith, Elder and Co., 65, Cornhill, London.
JEWANSKI, Jörg. ‘‘Colour and Music’’, http://www.musictheory21.com/jaesung/syllabus/graduate/rameau-studies/20... (Erişim Tarihi:
13.12.2012)
OVERLY Mike, ‘‘Do Re Mi, 1 2 3’’, http://www.homeeddirectory.com/blog/do-re-mi-1-
2-3 (Erişim Tarihi: 13.12.2012)
SAY, Ahmet. (1992) Müzik Ansiklopedisi, 3. Cilt, Ankara: Başkent Yayınevi.
SAY, Ahmet. (2003) Müzik Tarihi, 5. Baskı, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
UÇAN,Ali; YILDIZ, Gökay; BAYRAKTAR, Ertuğrul. (1999) İlköğretimde Müzik
Öğretimi, Burdur: MEB Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com