You are here

BAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZ ŞİİRİNDE HÜRRİYET ALGISI

THE CONCEPTION OF FREEDOM IN KYRGYZ POETRY AFTER INDEPENDENCE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
As in every part of Soviet Union, a relaxation in the social life was observed following the softening of political atmosphere in Perestroika period in Kyrgyzstan. This had some ramifications on intellectuals and thoughts that had not been able to be expressed started to be uttered. Kyrgyz writers and poets, staring with Gorbachev era, were able to express their opinions more freely when compared to the past and were able to tell their criticisms in their works. These were accompanied by societal movements. In this regard, there was an continuously increasing orientation towards national themes in the works of Kyrgyz writers and poets starting in Perestroika period. Parallel to the developments seen in societal and individual freedoms, the number of the poems written in journals and books also increased; and changes were observed in the Kyrgyz conception of freedom.
Abstract (Original Language): 
Tüm Sovyetler Birliğinde olduğu gibi Kırgızistan’da da Perestroyka döneminde siyasetteki katı tutumun hafiflemesiyle, sosyal hayatta bir rahatlama oldu. Bu durum aydınlar üzerinde de etkisini gösterdi, ifade edilemeyen düşünceler dillendirilmeye başlandı. Kırgız yazar ve şairleri Gorbaçov döneminden başlayarak fikirlerini eskiye nazaran daha açık bir şekilde belirtme ve eserlerine eleştirilerini yansıtma fırsatı yakaladı. Toplumsal hareketler de eş zamanlı olarak bunu takip etti. Bu bakımdan Kırgız yazar ve şairlerin eserlerinde perestroyka döneminden başlayarak bağımsızlık sonrası dönemde yükselme eğilimi gösteren milli temalara bir yöneliş söz konusudur. Gerek toplumun gerekse bireyin hürriyeti doğrultusunda süreli yayın organlarında ve kitaplarda yazılan şiirlerin sayısı arttı; Kırgız Türklerinin hürriyet algısında değişmeler gözlenmeye başlandı

REFERENCES

References: 

Akimaliyev, A. (2008). Handa Cok Baylık Manassiya. Bişkek: Biyiktik
Akmatbekova S. ve Turgunbayev S, Toktosun Samudinov. (Ed.). (2000). Kırgız Poeziyasının Antologiyası. Bişkek: Kırgızstan Sooros Fondu
Aliyev, M. (2001). Iymanıñ, Canıñ, Bir Bolsun. Bişkek: Kırgız Cazuuçular Soyuzu
Cusuyev, S. (1997). Adamdar. Bişkek: Kırgızstan
Düyşeyev, Ş. (2001). Arabadagı Ir 2. Bişkek: Biyiktik
Esen Kızı, A. (2008, Ağustos 19). Açık Sayasat. Alibi
Ömürkanov, A. (1991). Cankise. Frunze: Adabiyat
Saray, M. (2004). Modern Kırgızistan’ın Doğuşu, Ankara: TİKA
http://www.turkbirlik.gen.tr/lang-tr/bas-bet/56-turkiye-haberler/202-tur...

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com