You are here

KÜRESEL FÎNANSAL KRİZİN TÜRKİYE'DE BANKACILIK SEKTÖRÜ MALI YAPISINA ETKİLERİ

THE EFFECTS OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON THE FINANCIAL STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN THE TURKISH ECONOMY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Global financial crisis resulted from financial system in the US economy and spread to the world economy caused in significant negative effects on the economic growth, employment and macroeconomic balance of the countries. Turkish economy was significantly affected by the global financial crisis by contracting credits and trade channels as well. In this context, main aim of this study is to investigate the effects of the global financial crisis on the financial structure of banking sector in the Turkish economy. Main outcome of the study is that banking sector in the Turkish economy has successfully overcome the contractionary effects of the global financial crisis thanks to strong financial structure after the reconstruction in 2001. The profit rate in the banking sector was shaped by the net interest rate margin.
Abstract (Original Language): 
ABD ekonomisinde finansal sistemden 2007 yılında kaynaklanan ve kısa sürede dünya ekonomisine yayılan küresel finansal kriz, ekonomilerin ekonomik büyümesi, istihdamı ve makroekonomik dengeleri üzerine önemli düzeyde olumsuz etkilere yol açmıştır. Türkiye ekonomisi de küresel finansal krizden kredi ve ticaret kanallarındaki daralmalar sebebiyle önemli düzeyde olumsuz etkilenmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı; küresel finansal krizin Türkiye ekonomisinde bankacılık sektörü mali yapısı üzerindeki etkilerini incelemektir. Çalışmada elde edilen temel sonuç, Türkiye ekonomisi bankacılık sektörü 2001 dönemindeki yapılandırma sonrasında kazandığı güçlü yapısı sebebiyle küresel finansal krizin olumsuz daraltıcı etkilerini, başarılı bir mali performans göstererek atlatabilmiştir. Bankacılık sektöründe, net faiz marjındaki değişime göre karlılık yapısı da şekillenmiştir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2011), Finansal Piyasalar Raporu,
Eylül, Sayı 23
Batırel Ö.F. (2008), "Global Ekonomik Kriz ve Türk Kamu Maliyesi" İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13, Bahar s.1-9
Çinko L., Ak R., (2009), "Küreselleşen Ekonomilerde Yaşanan Bankacılık Krizleri'nin Anatomisi" Maliye Finans Yazıları, Yıl: 23 Sayı:83 Nisan 2009
Hiç M. (2009), Küresel Ekonomik Kriz ve Türkiye, 1. Baskı, Beykent Üniversitesi Yayınları, No.62.
International Monetary Fund (2011), World Economic Outlook, Eylül 2011
Kibritcioglu A. (2010), "Effects of Global Financial Crisis on Turkey" Munich PersonalRePEc, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/29470/, MPRA Paper No. 29470,
Mishkin F.S. (1996), "Understanding Financial Crises: A Developing Country Perspective", NBER Working Paper No. 5600
Mishkin F.S. (2010j"Over The Cliff: From The Subprime To The Global Financial Crisis" NBER Working Paper Series, Working Paper 16609,
Mishkin, F.S. (2011). "Monetary Policy Strategy: Lessons From The Crisis" NBER Working Paper Series, Working Paper 16755,
Reinhart C. M. and Rogoff K.S. (2008). "Is The 2007 U.S. Sub-Prime Financial
Crisis So Different? An International Historical Comparison" NBER WorkingPaper 13761, Türkiye Bankalar Birliği (2009), Bankalarımız 2009, Mayıs, Türkiye Bankalar Birliği (2010), Bankalarımız 2010, Mayıs Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (2011), Finansal İstikrar Raporu, Kasım

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com