You are here

ULUSLARARASI ADALET DİVANI’NIN KOSOVA’YA İLİŞKİN DANIŞMA GÖRÜŞÜ’NÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Uluslararası Adalet Divanı 22 Temmuz 2010 tarihli Danışma Görüşü’nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, “Kosova Öz-Yönetimi’nin geçici kurumlarının tek yanlı bağımsızlık bildirisi uluslararası hukuka uygun mudur?” biçimindeki sorusuna cevap aradı.1 Divan’ın bu kararda uluslararası hukuka yönelik en önemli katkısı Güvenlik Konseyi kararlarının yorumuna ilişkin ilkeleri tespit etmesidir.2 Ne var ki Divan 1244 (1999) sayılı Güvenlik Konseyi kararını yorumlarken kendi belirlediği ilkelere uygun davranmamıştır. Diğer yandan genel uluslararası hukuka ilişkin değerlendirmesinde toprak bütünlüğü ilkesinin devletler arası ilişkiler alanı ile sınırlı olduğunu belirten Divan, tartışmalı bir tespitte bulunmuştur.