You are here

TÜRKİYE’DE KAYA GAZI POTANSİYELİ ve DÜNYA ENERJİ PİYASASINDAKİ ROLÜ

SHALE GAS POTENTIAL IN TURKEY AND ITS ROLE IN WORLD ENERGY MARKETS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
While the search for new and renewable sources are still continuing today it is approaching the great shortage of energy. In this regard, renewable energy resources creates some problems to companies who are active in energy sector, with new infrastructure and high investment costs. For this reason the companies are insistent to not to change experienced and conventional methods. Shale gas which seen as a new source and require high technology for removal will be come up a significant actor in energy sector. Especially in the USA, the world shale gas has being removed since 1995 and has a good alternative potential to natural gas. A significant portion of shale gas is based on USA and the follower countries are follows its developments closely like China. Shale gas quality characteristics similar to natural gas in terms of energy and there are various methods for its removal. Especially the European countries are cautious to extraction. The reason is the possibility of contamination of ground water in processing time and cause threat for ecological balance. On the other hand another debate about hydraulic fracturing method has possibility to activate the fault line. Recently the shale gas has come into question in Turkey and according to various studies there is a considerable reserve. In this context, TPAO and foreign investors has begun to search and clearer information about the reserve will emerge soon.
Abstract (Original Language): 
Enerji konusunda büyük sıkıntıların yaklaşmakta olduğu günümüzde yeni ve yenilenebilir kaynak arayışları süratle devam etmektedir. Bu açıdan bakıldığında yenilenebilir enerji kaynaklarının yeni altyapı gerektirmesi ve ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketler için bir dezavantaj oluşturmaktadır. Bu nedenle şirketler klasik ve tecrübeli oldukları yöntemleri değiştirmemekte ısrarcıdır. Yeni bir kaynak olarak görülen ve çıkarılması için yüksek teknoloji kullanımı gerektiren kaya gazı gelecekte enerji piyasasının önemli bir bileşeni olarak karşımıza çıkacaktır. Dünyada özellikle ABD’de 1995 yılından beri çıkarılan kaya gazı doğal gaza önemli bir alternatif olma potansiyeline sahiptir. Dünyada çıkarılan kaya gazının büyük bir bölümü ABD kaynaklıdır ve Çin gibi takipçi ülkeler ABD’de izlenen politikaları yakından takip etmektedirler. Enerji niteliği bakımından doğal gazla benzer özellikler taşıyan kaya gazının çıkarılmasında çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Özellikle Avrupa ülkeleri kaya gazı çıkarılması hususuna son derece temkinli yaklaşmaktadır. Bunun sebebi ise yer altı sularının proses sürecince yüksek kirlenme ihtimalinin ekolojik yapı için bir tehdit oluşturmasıdır. Diğer yandan hidrolik çatlatma yönteminin bazı fay hatlarını etkileyerek aktif hale getirebileceği tartışma konusu olmaya dem etmektedir.

REFERENCES

References: 

[1] EIA, Energy-Shale Gas. U.S. Energy İnformation Administration, 2015.
[2] Melikoglu, M., Shale gas: Analysis of its role in the global energy market. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2014. 37: p. 460-468.
[3] TPAO, http://www.tpao.gov.tr/. 2015.
[4] Rebecca S. Rodriguez , D.J.S., Evolving water management practices in shale oil & gas development. Journal of Unconventional Oil and Gas Resources, 2015.
[5] Yunna, W. and Y. Yisheng, The competition situation analysis of shale gas industry in China: Applying Porter's five forces and scenario model. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2014. 40: p. 798-805.
[6] Jakub Siemek, S.N., Paweł Siemek, Challenges for Sustainable Development: The Case of Shale Gas Exploitation in Poland. PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 2013.
[7] Zheng Wan , T.H., Brian Craig, Barriers to the development of China’s shale gas industry. Journal of Cleaner Production, 2014.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com