You are here

TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VE ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİNİN YERİ

ENGINEERING EDUCATION IN TURKEY AND THE PLACE OF THE ENERGY SYSTEMS ENGINEERING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Human being works hard to make a life comfortable and sustainable. Many people working on social, physical and health sciences do research and study to make it possible. Among all these sciences, engineering cannot be excluded from the others because it is one of the executive parts. In this study, the departments under state and foundation universities which give the engineering education, and diploma are examined. For this aim, the departments actively giving education and their curriculum in our country are analyzed and their similarities and distinctions are evaluated. Among the engineering disciplines, the field of energy engineering, the number of expected graduates and working area are taken into consideration, and the proposals and reviews have been done
Abstract (Original Language): 
İnsanoğlu hayatı kolaylaştırmak, konforlu ve sürdürülebilir kılmak için her geçen gün çalışmakta ve uğraş vermektedir. Sağlık bilimleri, fen bilimleri, sosyal bilimler, mimarlık ve mühendislik alanlarından birçok bilim insanı bu erek için çalışmalar yürütmektedir. Bu bilimler içerisinde, “Mühendislik Alanı”, teknolojik ve ekonomik gelişimin sağlanması için diğerlerinden ayrılmaz ancak yürütücü olma özelliği olan temel alanlardan bir tanesidir. Bu çalışmada, hâlihazırda devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan mühendislik eğitimi ve diploması veren bölümler üzerine bir araştırma yapılmıştır. Bunun için, ülkemizde eğitim öğretime devam eden bölümler ve ders planları incelenerek ortak yanları ve birbirlerinden ayrıştıkları kısımlar değerlendirilmiştir. Mühendislik disiplinleri içerisinde Enerji Sistemleri Mühendisliği’nin yeri, öngörülen mezun sayısı ve çalışma sahaları dikkate alınarak öneriler ve eleştiriler getirilmiştir.

REFERENCES

References: 

[1]. Turkish Language Society, the Great Turkish Dictionary, http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts, Accession Date: 07/20/2015.
[2]. Chamber and Engineering Education, 2006. ISBN: 111-999-222, http://www.tmmob.org.tr/sites/default/files/7bc2f75bf1bcfe8_ek.pdf, Accession Date: 20/07/2015.
[3]. Council of Higher Education (YOK) Statistics. https://istatistik.yok.gov.tr/ Accession Date: 07.24.2015.
[4]. 2015 - University Entrance Exam Results Digital Information on placement, http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/OSYS/2015OSYSYerlestirmeSonuc..., Accession Date: 24/07/2015
[5]. Higher Education Programs and Quotas for 2015-University Entrance Exam Guide, http://www.osym.gov.tr/belge/1-23560/2015-osys-yuksekogretim-programlari..., Accession Date:: 07/20/2015.
[6]. The 2547 Higher Education Act, http://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2547.pdf, Accession Date: 07/01/2015
[7]. Turkey's Higher Education Qualifications Framework, http://tyyc.yok.gov.tr/, Accession Date: 01/07/2015.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com