You are here

TÜRKİYE EV MOBİLYA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN MOBİLYA VE AKSESUAR ÜRETİCİSİ FİRMALARIN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜREÇLERİNDEKİ İLİŞKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN FURNITURE AND ACCESSORIES MANUFACTURERS IN NEW PRODUCT DEVELOPMENT PROCESSES IN TURKISH FURNITURE INDUSTRY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This paper will investigate the relationship between furniture manufacturers and furniture accessory producers for new product development (NPD) in Turkish home furniture industry. A rich body of knowledge exists on supplier integration in NPD process in various industries such as automotive, textiles and consumer electronics whereas little is known on the subject in furniture industry. The importance of supplier integration in NPD processes especially in products consisting of multiple components is widely accepted. With the increase in the complexity of products and high requirement of efficiency and specialization, management of a network of suppliers to introduce meaningful products into the market has become crucial. This paper will represent partial findings of a study into the relationship between furniture manufacturers and furniture accessory producers in Turkish home furniture industry. The paper will depend on the data received through semi structured interviews with the representatives of both parties. The study aims to find out the channels of communication and collaboration between the companies designing whole sets of furniture and suppliers of components for these sets. The paper will discuss the findings of the semi structured interviews so far.
Abstract (Original Language): 
Çalışma kapsamında Türkiye ev mobilya endüstrisinde faaliyet gösteren mobilya ve aksesuar üreticilerinin yeni ürün geliştirme süreçleri içerisindeki ilişkileri incelenecektir. Otomotiv, tekstil ve tüketici elektroniği gibi çeşitli sektörlerde üretici-tedarikçi ilişkileri üzerine zengin bir bilgi birikimi olmasına rağmen, mobilya endüstrisi bu alanda çokça araştırılmamış, dahası ihmal edilmiş bir alan olarak göze çarpmaktadır. Yeni ürün geliştirme süreçlerinde üretici-tedarikçi ilişkilerinin önemi, özellikle çok parçalı ürünlerden oluşan sektörlerde yaygın olarak kabul görmektedir. Ürün karmaşıklığının artması, verimlilik ve uzmanlaşmaya olan yüksek ihtiyaç, tedarikçilerin talebe yönelik ve anlamlı ürünler sunabilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye ev mobilya endüstrisinde faaliyet gösteren mobilya ve aksesuar üreticisi firmaların arasındaki ilişkiye dair yapılan bir çalışmanın kısmi sonuçları ortaya konacaktır. Çalışma, her iki tarafın endüstrideki temsilcileriyle yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler sonucu elde edilmiş verilere dayandırılacaktır. Çalışma, bir mobilya ürünü ve bu üründe kullanılan parçaların tasarlanma ve üretilme aşamalarında taraflar arasındaki iletişim ve işbirliği kanallarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Bildiride yarı-yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilen veriler ortaya konulacak ve değerlendirilecektir.

REFERENCES

References: 

1] Cordon, C., & Vollman, T. (2008). The Power of Two. New York: Palgrave Macmillan Ltd.
[2] Burt, D., S.D.Petcavage, & R.L.Pinkerton. (2010). Supply Management. Boston: Mc GrawHill Irwin.
[3] Wagner, S., & Hoegl, M. (2006). Involving suppliers in product development: insights from R&D directors and project managers. Industrial Marketing Management, 35, 936-943.
[4] Kamath, R., & J.K.Liker. (1994). A second look at Japanese product development. Harvard Business Review, 72(6), 154-170.
[5] Langner, B., & Seidel, V. P. (2009). Collaborative concept development using supplier competitions: Insights from automotive industry. Journal of Engineering Technology and Management, 26, 1-14.
[6] Jayaram, J. (2005). Supplier involvement in new product development projects: dimensionality and contingency effects. International Journal of Production Research, 46(13), 3717-3735.
[7] Mikkola, J. H., & Skjoett-Larsen, T. (2003). Early Supplier Involvement: Implications for New Product Development Outsourcing and Supplier-Buyer Interdependence. Global Journal of Flexible Systems Management, 4(4), 31-41.
[8] Echtelt, V. (2004). New product development: shifting supplier into gear. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.
[9] Bozdoğan, K., Deyst, J., Hoult, D., & Lucas, M. (1998). Architectural innovation in product development through early supplier integration. R&D Management, 28(3), 163-173.
[10] Clark, K., B.W.Chew, & T.Fujimoto. (1987). Product Development in the world of auto industry. Brookings Papers on Economic Activity, Special Issue on Macroeconomics 3, 729-778.
[11] Coronado, A., & C.E.Coronado. (2006). Ready to drive. IEEE Manufacturing Engineer, 85(1), 36-39.
[12] Chiena, S., & Chen, J. (2010). Supplier involvement and customer involvement effect on new product development
Enver Tatlısu, Özlem Er
Mugla Journal of Science and Technology, Vol 2, No 2, 2016, Pages 100-109
109
success in the financial service industry. The Service Industries Journal, 30(2), 185-201.
[13] Carr, A., Kaynak, H., Hartley, J., & Ross, A. (2008). Supplie dependence: impact on supplier's participation and performance. International Journal of Operations & Production Management, 28(9), 899-916.
[14] Chung, S., & Kim, G. M. (2003). Performance effects of partnership between manufacturers and suppliers for new product development: the supplier’s standpoint. Research Policy Vol. 32, 587-603.
[15] TAYSAD. (2013). Parça Sektörü (Otomotiv Yan Sanayi) 2023 Vizyonu . Kocaeli: TAYSAD.
[16] Yıldırım, A., & H.Şimşek. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
[17] Tuckman, B. W. (1999). Conducting Educational Research. Orlando: Harcourt Brace College Publishers.
[18] Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
[19] Kıncal, R. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
[20] KOSGEB. (2012, Kasım 4). www.kosgeb.gov.tr. Mayıs 4, 2015 tarihinde www.kosgeb.gov.tr: http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Haberler.aspx?ref=606 adresinden alındı
[21] Aykurt, M. E. (2014, Mayıs). Türk Mobilya Sektöründe Faaliyet Gösteren Büyük Firmaların Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Etkisinin Tasarım Perspektifinden İncelenmesi: Kayseri Örneği. Yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
[22] Ekmekçioğlu, S. (2015, Nisan 24). kişisel görüşme. (E. Tatlısu, Röportaj Yapan)
[23] Primo, M. A., & Amundson, S. D. (2002). An exploratory study of the effects of supplier relationships on new product develeopment outcomes. Journal of Operations Management, 20, 33-52.
[24] Gupta, A., & Souder, W. (1998). Key drivers of reduced cycle time. Research Technology Management, 38-43.
[25] Kessler, E. (2000). Tightening the belt: methods for reducing development costs associated with new product innovation. Journal of Engineering and Technology Management, 17, 59-92.
[26] Clark, K. (1989). Project Space and Project Performance: The Effect of parts strategy and supplier involvement on product development. Management Science Vol.35, 1247-1263.
[27] McGinnis, M., & Vallopra, R. (1998). Purchasing and Supplier Involvement: New Product Development and Production/Operations Process Development and Improvement. Tempe: Center for Advanced Purchasing Studies.
[28] Ragatz, G., Handfield, R., & Scannell, T. (1997). Success factors for integrating suppliers into new product development. Journal of Product Innovation Management, 190-202.
[29] Wasti, S., & Liker, J. (1999). Collaborating with suppliers in product development: a US and Japan comparative study. IEEE Transactions on Engineering Management, 46(4), 444-460.
[30] Swink, M. (1999). Threats to new product manufacturability and the effects of development team integration processes. Journal of Operations Management, 17, 691-709.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com