You are here

THE IMPACT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON TOURISM SECTOR: A CASE STUDY, TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Tourism sector makes a significant contribution to maintaining balance of payments on current account in Turkey. Moreover, tourism sector creates the facilities of employment, promotes economic expansion, and plays a central role in representing quality services and attracting as many tourists as possible. In this case, exchange rate volatility has a markedly effect on tourism sector. In this paper, the question of whether currency fluctuations have an impact on the number of tourists coming to Turkey will be analysed.
Abstract (Original Language): 
Dış ticaret dengesinin sürekli açık verdiği ülkemizde turizm sektörü cari işlemler dengesinin sağlanmasında çok önemli bir görev üstlenmektedir. Bu özelliğinin yanında turizm sektörü yarattığı istihdam olanakları ile ekonomiye dinamizm katmakta ve ekonomik gelişime önemli katkılar sağlamaktadır. Turizm sektörünün en önemli başarısı kaliteli hizmet sunmak ve olabildiğince çok turisti ülkemize çekmektir. Bu bağlamda döviz kurlarının oynaklığı sektörü oldukça fazla etkilemektedir. Bu çalışma bu durumdan yola çıkarak döviz kurlarındaki dalgalanmaların Türkiye'ye gelen turist sayısı üzerindeki etkisini analiz etmeye çalışmaktadır.
117
126

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Arize, A. C. (1997); "Conditional Exchange Rate Volatility and Volume of Foreign Trade: Evidence from Seven Industrialized Countries", Southern Economic Journal, 64 ss.235-
254.
Bollerslev,T.(1986); "Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity", Journal of Econometrics, 31 ss.307-327.
Christie, A.A. (1982); "The Stochastic Behavior of Common Stock Variances", J.Financial Economics, 10 ss.407-432.
Çağlar, Ünal (2003); Döviz Kurları- Uluslararası Para Sistemi ve Ekonomik İstikrar,
Alfa Yayıncılık, İstanbul.
Dickey, D., and W. Fuller (1979); "Distributions of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root ", Journal of American Statistical Association, 75 ss.427-31.
Dritsakis, N. (2004); "Tourism as a Long-run Economic Growth Factor: an Empirical Investigation for Greece using Causality Analysis", Tourism Economics, 10 ss.305-316.
Engle, R.F. (1982); "Autoregressive Conditional Heteroskedasdicity with Estimates of the Varyans of UK İnflation", Econometrica 50 ss.987-1008.
Baki DEMÎREL, Barış ALPARSLAN, Emre Güneşer BOZDAĞ, Alp 126 Gökhun ÎNCÎ
Engle, R
and C.W. J. Granger (1987), "Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing", Econometrica, 55 ss.251-277.
Demirel, Baki and C, Erdem (2004);
"Dövi
z Kurlarındaki Dalgalanmaların Gelen Turist Sayısına Etkisi: Türkiye Örneği", İktisat, İşletme ve Finans Dergisi Ekim, ss.116-127.
Eugenio-Martin ve Morales (2004); "Tourism and Economic Growth in Latin American
Countries: A Panel Data Approach", NOTA DI LAVORO 26.
Gökçe, Atilla (2001); "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Getirilerindeki Volatilitenin
ARCH Teknikleri ile Ölçülmesi", G.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi 1 ss.35-58.
Johansen, S., and K. Juselius
(1990)
; "Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with application to the Demand for Money.", Oxford Bulletin of Economics
and Statistics, 52 ss.169-210.
IMF;Erişim Tarihi: 13/12/2007; https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/02/ weodata/weoselco.aspx.
Mervar, A. ve Payne, J. (2007); "Analysis of Foreign Tourism Demand for Croatian Destinations: Long-Run Elasticity Estimates", Tourism Economics, 13 ss.407-420.
Narayan, P.K. (2004); "Economic Impact of Tourism on Fiji's Economy: Empirical Evidence from the Computable General Equilibrium Model" Tourism Economics, 10
ss.419-33.
Nelson, D. (1990); "Stationarity and Persistence in the GARCH (1,1) Model", Econometric Theory, 6 ss.318-334.
Nelson, D. (1991); "Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach" Econometrica 59 ss.347-370.
Pagan, A. ve G. Schwert (1990); "Alternative Models for Conditional Stock Volatility", Journal of Econometrics 45 ss.267-290.
Patsouratis, V. Frangouli, Z. ve Anastasopoulos G. (2005); "Competition in Tourism among the Mediterranean Countries", Applied Economics, 37 ss.1865-1870.
Schwert, G.W.(1989); "Why does Stock Market Volatility Change Over Time?", J.Finance, 94 ss.28-66.
TÇG
(2004)
; "Turizm Çalışma Grubu Raporu" Türkiye İktisat Kongresi Çalışma Grubu
Raporları
II
, 12 ss.307.
Toh, R. S., H. Khan, and F. T. Ng (1997); "Prospects for the Tourism Industry in Singapore: A Regression Model" Cornell HRA Quarterly, 38 ss.80-87.
T.C.Kültür
v
e Turizm Bakanlığı: Erişim Tarihi: 13.12.2007 http://www.kultur.gov.tr/ TR/BelgeGoster.aspx.
Webber A. (2001); "Exchange Rate Votality and Coentegration in Tourism Demand", Journal of Travel Research, 39 ss.398.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com