You are here

TEDARİK ZİNCİRİ VE İŞLETME PERFORMANSINA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ETKİSİ

THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY ON SUPPLY CHAIN PERFORMANCE AND FIRM PERFORMANCE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study investigated the relationships among information technology, buyer-supplier collaboration, supply chain performance and firm performance using survey responses from 233 Turkish manufacturing firms. Analysis of data using structural equation modeling pointed that there was no direct impact of information technologies on supply chain performance and firm performance; however there was direct relationship between information technologies and buyer-supplier collaboration. There was no relationship between buyer-supplier collaboration and firm performance. Further, buyer-supplier collaboration was found to positively impact supply chain performance; supply chain performance also supported firm performance. Taken together, the implications of these findings for managers are that buyer-supplier collaboration is an important mediating variable that is supported by information technology and can significantly impact supply chain performance and firm performance.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma Türkiye'den 233 işletme verisini kullanarak bilişim teknolojileri, alıcı tedarikçi işbirliği, tedarik zinciri (alıcı-tedarikçi) performansı ve işletme performansı arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak yapılan veri analiz sonuçları bilişim teknolojilerinin tedarik zinciri performansına ve işletme performansına doğrudan etkisi bulunmadığını, bununla birlikte bilişim teknolojileri ve alıcı tedarikçi işbirliği arasında doğrudan bir ilişki bulunduğunu göstermiştir. Alıcı tedarikçi işbirliği ile işletme performansı arasında da doğrudan bir ilişki görülmemiştir. Ancak alıcı tedarikçi işbirliğinin tedarik zinciri performansını pozitif etkilediği, tedarik zinciri performansının da işletme performansını desteklediği tespit edilmiştir. Bir arada değerlendirildiğinde yöneticiler için bu bulgular bilişim teknolojileriyle desteklenen alıcı tedarikçi işbirliğinin, tedarik zinciri ve işletme performansını ciddi şekilde etkileyebilecek bir aracı değişken olduğu anlamına gelmektedir.
95
106

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

BAGOZZI, R. P.
(1981)
, "Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error: A Comment", Journal of Marketing Research, 18(3), 375-381.
BYRD, Terry A. and DAVIDSON Nancy W. (2003), "Examining Possible Antecedents of IT Impact on the Supply Chain and its Effect on Firm Performance, Information and Management, (41), 243-255.
Hasan BÜLBÜL, Vesile ÖZÇIFÇI, Buket OZOGLU 106
CAMPO, S., RUBIO, N. and YAGUE, M. J. (2010), "Information Technology Use and Firm's Perceived Performance in Supply Chain Management", Journal of Business-to-Business Marketing, 17(4), 336-364.
CHOE, J-M. (2003), "The Effect of Environmental Uncertainty and Strategic Applications of IS on a Firm's Performance", Information and Management, 40(4), 257-268.
DEGROOTE, S. E. and MARX, T. G. (2013), "The Impact of IT on Supply Chain Agility and Firm Performance: An Empirical Investigation", International Journal of Information Management, (33), 909-916.
DEVARAJ, Sarv, KRAJEWSKI Lee and WEI Jerry C. (2007), "Impact of e-Business Technologies on Operational Performance: The Role of Production Information Integration in the Supply Chain", Journal of Operations Management, (25), 1199¬1216.
ECEVIT, Z., (2002),
Tedari
k Zinciri Yönetiminin İşletmelerin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
FENG, C. M. and C. Y. Yuan (2006), "The Impact of Information and Communication Technologies on Logistics Management", International Journal of Management,
23(4), 909-924.
KIM, S (2004), An Empirical Investigation of the Impact of Electronic Commerce on Supply Chain Management: A Study in the Healthcare Industry, The Graduate College at University of Nebraska.
LI, Suhong and LIN Binshan (2006), "Accessing Information Sharing and Information Quality in Supply Chain Management", Decision Support Systems, (42), 1641¬1656.
ÖZÇİFÇİ Vesile ve BÜLBÜL Hasan (2013), "Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilişim Teknolojisi Kullanımının Performansa Etkisi: Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması", II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aksaray Üniversitesi, 16-18 Mayıs, Aksaray.
PAULRAJ Antony and CHEN Injazz J. (2007), "Strategic Buyer-supplier Relationships, Information Technology and External Logistics Integration", The Journal of Supply Chain Management, Spring, 2-14.
RAI Arun, RAVI Patnayakuni and SETH Nainika (2006), "Firm Performance Impacts of Digitally Enabled Supply Chain Integration Capabilities", MIS Quarterly, 30(2),
226-246.
SANDERS, N.R (2005), "IT Alignment in Supply Chain Relationships: A Study of Supplier Benefits", Journal of Supply Chain Management", 41(2), 4-13.
SHAH, R. and SHIN, H. (2007), "Relationships Among Information Technology, Inventory, and Profitability: An Investigation of Level Invariance Using Sector Level Data", Journal of Operations Management, (25), 768-784.
ŞIMŞEK, Ö. F. (2007), Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve LİSREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları.
SUHONG Li, RAGU-NATHAN Bhanu, RAGU-NATHAN T.S. and RAO S. Subba
(2006), "The Impact of Supply Chain Management Practices on Competitive Advantage and Organizational Performance, Omega, (34), 107-124.
TAN K.C
(2002)
, "Supply Chain Management: Practices, Concerns and Performance Issues", The Journal of Supply Chain Management, 38(1), 42-53.
WU ING-LONG, CHUANG Cheng-Hung and HSU Chien-Hua (2014), "Information Sharing and Collaborative Behaviors in Enabling Supply Chain Performance: A Social Exchange Perspective", International Journal of Production Economics, (148), 122-132.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com