You are here

DİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINDA ÇAĞDAŞ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (VATİKAN ÖĞRNEĞİ)

NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DISSEMINATION OF RELIGION (ON AN EXAMPLE OF THE VATICAN)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
This article presents a review of the Vatican attitude towards mass communications in general and especially to the new information technologies. It analyses the successful examples of their usage for the purpose of catholic religion propaganda. Today Vatican is presented in the information space not only by traditional media and their on-line versions, but also by such latest canals ass RSS, chat room, newsgroup, mailing list, social net Facebook, video server YouTube, multiple internet sites, dedicated to the Catholic religion, journalists – vaticanists blogs. All this permits to speak about such modern phenomena as Internet Church and Cyber religion.
Abstract (Original Language): 
Makalede, genel olarak Vatikan`ın kitle iletişim araçlarına ve özellikle de yeni bilgi teknolojilerine yönelik tutumu gözden geçirilmektedir. Burada Katolik din propagandası amacıyla başarılı kullanım örnekleri analiz edilmektedir. Bugün Vatikan, sadece geleneksel medya ve onların online sürümlerini değil, aynı zamanda RSS tür kanalları, sohbet odalarını, haber grubu, e-posta listesi, sosyal ağ; Facebook, video sunucusu YouTube, çok sayıda internet sitesi ve başkalarını bilgi kullanım alanına sunmuş, gazeteciler - vatikanist bloglar Katolik dinine adanmıştır. Makalede internet Kilisesi ve Siber din gibi bütün bu modern olaylarla ilgili konuşulmakta ve Vatikan ogrneginde dinin yaygınlaştırılmasında çağdaş bilgi teknolojilerinin rolü araştırılmaktadır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

M. (1963). http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents..., Erişim Tarihi: 26.10.2012
Mayer J.F. (2000). “Religious Movements and the Internet”, Londra; s.270
Menicocci M. (2005). “La Rete dele Religioni” http://www.storiadelmondo.com/33/menicocci. religioni.pdf , Erişim Tarihi: 15.10.2012.
Михайлов С. А. (2002). “Современная зарубежная журналистика: правила и парадоксы”
Kaшлев Ю.Б. (2002). “Информация. Дипломатия. Психология”
Урина Н. В. (2004). “Церковь online: вечное и виртуальное”, Медиаскоп, Вып. №1
Зарубежная журналистика накануне XXI века. Часть I, М., 2002
Зарубежная журналистика накануне XXI века. Часть II, М., 2003
http://www.vatican.va/, Erişim Tarihi: 19.10.2012
http://www.catholicmobile.com/ , Erişim Tarihi: 06.11.2012
http://chiesa.espresso.repubblica.it , Erişim Tarihi: 14.11.2012
http://www.radiovaticana.org/ , Erişim Tarihi: 22.11.2012
http://www.statistiche.it/top260.html , Erişim Tarihi: 28.11.2012

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com