You are here

Afrika Seyahati Sonrası İmporte Bir Sıtma Olgusu

A Case Imported Malaria After a Travel to Africa

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this photo case, we aimed to evaluate a patient with a rapidly developing jaundice and detoriation after a travel to Africa, in terms of the parasitic blood disease; Plasmodium infection.
Abstract (Original Language): 
Bu görüntülü sunumda, Afrika seyahati öyküsü sonrasında hızla sarılık gelişen ve genel durum bozukluğu bulunan hastanın paraziter kan hastalığı etkeni olan Plasmodium enfeksiyonu açısından irdelenmesini amaçladık.

REFERENCES

References: 

1. Yazar S, Kuk S, Miman Ö, Saygı G. Saygı'nın Temel Tıbbi Parazitoloji'si. Erciyes Üniversitesi Yayınları No:206, 2016, 82-95.
1. Murray PR, et al. Tıbbi mikrobiyoloji. Atlas Kitapçılık, 2014, 838-40.
2. Centers for Disease Control and Prevention. Impact of Malaria. Erişim tarihi: 15 Aralık 2016 http://www.cdc.gov/malaria/malaria_worldwide/impact.html

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com