You are here

Türkiye ve OECD Ülkelerinin Sağlık Göstergeleri ve Sağlık Harcamalarının Karşılaştırılması

Comparison of Health Indicators and Health Expenditures of Turkey and OECD Countries

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.26453/otjhs.321742
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to compare basic health status indicators and health expenditures for Turkey and members of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) countries and to examine the situation of Turkey in OECD countries and to make recommendations. In our study, the health indicators and relevant economic data of 35 member countries, including Turkey, of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) were used. The data are obtained from the statistics of the TUIK, the OECD and the World Health Organization (WHO) in 2015 and 2013. In our study, Turkey is statistically significantly lower according to the OECD countries average in the life expectancy in women and men, healthy life expectancy; and statistically significantly higher in neonatal mortality rate, under-five mortality rate and maternal mortality rate.In addition, Turkey has the lowest health spending proportion in budget for OECD countries. Turkey is significantly lower number of doctors, number of nurses and midwives, number of hospitals and number of hospitals according to OECD countries average. To improve Turkey's health indicators, it should allocate more budget for health and establish a strong health system infrastructure and increase the number of health workers such as qualified doctors, nurses and midwives.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üye ülkelerinin temel sağlık düzeyi göstergeleri ve sağlık harcamalarını karşılaştırmak ve Türkiye’nin OECD ülkeleri içerisindeki durumunu incelemek ve öneriler getirmektir. Çalışmamızda Türkiye dahil olmak üzere Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi 35 ülkenin sağlık göstergeleri ve ilgili ekonomik verileri kullanıldı. Veriler 2015 ve 2013 yılı OECD, Dünya Sağlık Örgütü(WHO), Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) istatistiklerinden faydalanılarak elde edildi. Çalışmamızda Türkiye’nin OECD ülkeleri ortalamasına göre kadınlarda ve erkeklerde yaşam yılı beklentisinde, sağlıklı yaşam yılı beklentisinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu; neonatal ölüm hızı, beş yaş altı ölüm hızı, anne ölüm hızında da anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca Türkiye, OECD ülkeleri için sağlık harcamalarının bütçedeki payı en düşük ülke konumundadır. Sağlık hizmet sunumuyla ilgili olarak da Türkiye, OECD ülke ortalamasına göre doktor sayısı, hemşire ve ebe sayısı, hastane sayısı ve hastane yatak sayısı bakımından anlamlı olarak düşük seviyededir. Türkiye’nin sağlık düzeyi göstergelerini geliştirebilmek için bütçeden sağlığa daha fazla pay ayırmalı, nitelikli doktor, hemşire ve ebe gibi sağlık profesyonelleri sayısını artırmalı, güçlü bir sağlık sistemi altyapısı oluşturulmalıdır.
1
12

REFERENCES

References: 

1. OECD. http://www.oecd.org/about/history/ Accessed May 10, 2017.
2. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. Türkiye; OECD VE IBRD/Dünya Bankası. 2008; 14: 15-43
3. Ersöz F. Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi. İstatistikçiler Dergisi 2. 2008; 95-104.
4. Sığırlı D, Ediz B, Cangür Ş, Ercan İ, Kan İ. Türkiye Ve Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerin Sağlık Düzeyi Ölçütlerinin Çok Boyutlu
Ölçekleme Analizi İle İncelenmesi+. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi. 2006; 13(2): 81-85
5. Köksal SS, Sipahioğlu NT, Yurtsever E, Vehid S. Temel Sağlık Düzeyi Göstergeleri Açısından Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri, TJFMPC, 2016;10(4): 205-212. DOI: 10.21763/tjfmpc.271087
6. World Health Organization. World Health Statistics 2016: Monitoring Health for the SDGs Sustainable Development Goals. World Health Organization, 2016.
7. OECD.Stat. http://stats.oecd.org/ Accessed May 10, 2017.
8. http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1613 Accessed May 10, 2017.
9. Çelik Y, Khan M, Hikmet N. Achieving Value for Money in Health: a Comparative analysis of OECD countries and Regional Countries. The International Journal of Health Planning and Management. (2016) doi: 10.1002/hpm.2375
10. Erol H, Özdemir A. Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Sosyal Güvenlik Dergisi. 2014;4(1): 9-34.
11. Daştan İ, Çetinkaya V. OECD Ülkeleri ve Türkiye’nin Sağlık Sistemleri, Sağlık Harcamaları ve Sağlık Göstergeleri Karşılaştırması. Sosyal Güvenlik Dergisi, 2015;5(1): 104-134.
12. Boachie M.K., Ramu, K. Effect of public health expenditure on health status in Ghana.
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2017, Cilt 2, Sayı 3, 1-12
Araştırma Makalesi Uğurcan SAYILI
9
Int. J. Health. 2016; 4(1), 6–11. doi:10.14419/ijh.v4i1.5794
13. Mathers CD, Murray CJL, Salomon JA, et al. Healthy life expectancy: comparison of OECD countries in 2001. Australian and New Zealand Journal of Public Health. 2003; 27: 5-11.
14. Schoeps A, Lietz H, Sié A, et all. Health insurance and child mortality in rural Burkina Faso. Global health action,2015; 8(1), http://dx.doi.org/10.3402/gha.v8.27327
15. Robinson J, Wharrad H. Invisible Nursing: Exploring Health Outcomes at Global Level. Relationships between Infant and Under-5 Mortality Rates and the Distribution of Health Professionals, GNP per capita, and Female Literacy. Journal of Advanced Nursing. 2000; 32: 28-40. doi:10.1046/j.1365-2648.2000.01458.x.
16. Robinson J, Wharrad H. Relationships between Attendance at Birth and Maternal
Mortality Rates: An exploration of United Nation's data sets including the Ratios of Physicians and Nurses to Population, GNP per capita and Female Literacy. Journal of Advanced Nursing. 2001; 34: 445-455. doi:10.1046/j.1365-2648.2001.01773.x
17. Bilir N. Dünyada ve Türkiye’de Tütün Kullanımı Epidemiyolojisi. In: Aytemur ZA & Akçay Ş & Elbek O ed. Tütün ve Tütün Kontrolü Kitabı, Toraks Kitapları. 1th.ed. Ocak 2010: 21-35
18. Bilir N. Türkiye tütün kontrolünde dünyanın neresinde? Türk Toraks Dergisi. 2009; 10: 31-34.
19. Buzrul S. Türkiye’de Alkollü İçki Tüketimi. Journal of Food and Health Science. 2016; 2(3):112-122.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com