You are here

2008 Küresel Finansal Krizinin ABD Gayrimenkul Sektörüne Etkileri ve Türk Gayrimenkul Sektörünün Son Dönemdeki Durumu ile Benzerlik-Farklılık Karşılaştırması

The Effects of 2008 Global Financial Crisis to The USA Real Estate Sector and Comparison of Similarity-Difference with the Situation of The Turkish Real Estate Sector in Recent Period

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The liquidity crisis which stemmed from the low-income families’ inability to pay back the high-risk housing credits which were given by relying on the low interest rates in 2008 not only caused damage in the US but also in several other countries’ real estate sectors, thus making finance institutions and investors suffer significant losses. In this study, it is endeavored to compare similarities and differences between the global financial crisis’ reflections on the US economy with the Turkish real estate sector in the recent period. Real estate, which is the leading sector in Turkey, has experienced economic losses during the crisis period due to the contraction in GDP. In this context, it is aimed to examine controversies regarding the forming of a housing bubble as well as the possibility of a similar crisis to the liquidity crisis in the US happening in Turkey due to an atmosphere of panic caused by the private sector’s and households’ increasing burden of debt.
Abstract (Original Language): 
2008 yılında, gelir seviyesi düşük olan ABD vatandaşlarına, düşük faizlere güvenilerek verilen ve yüksek risk taşıyan konut kredilerinin geri ödenememesiyle başlayan likidite krizi sadece ABD değil, dünyanın çeşitli ülke ekonomilerinin gayrimenkul sektörlerine zarar vererek finans kurumlarının ve yatırımcıların önemli kayıplar yaşamasına neden olmuştur. Bu çalışmada küresel finansal krizinin, ABD ekonomisi ve gayrimenkul sektörüne yansımaları ile Türkiye-Gayrimenkul sektörünün son dönemdeki durumu arasındaki benzerlik-farklılıkların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Türkiye’nin lokomotif sektörü olan bu sektör, kriz sürecinde GSYH’deki daralmanın üstünde ekonomik kayıplar yaşamıştı. Bu bağlamda özel sektör ve hane halkının da artan borç yükü dolayısıyla oluşabilecek bir panik havası ile ABD’deki gibi bir likidite krizine dönüşerek benzer bir krizin Türkiye’de görülme olasılığı ve konut balonu oluşumu tartışmaları irdelenmeye çalışılmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Banking Regulation Supervision Agency-BRSA (BDDK). [Çevrim-içi: http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/English.aspx], Erişim tarihi: 25.12.2015.
Beachy, B. (2012). A Financial Crisis Manual Causes, Consequences and Lessons of the Financial Crisis. Global Development and Environment Institute Working Paper, No.12-06, [Available online at: http://www.ase.tufts.edu/gdae/publications/working_papers/index.html], Retrieved on December 8, 2015.
Bloomberg Business. [Available online at: http://www.bloomberg.com/news/world], Retrieved on November 17, 2015.
Engelen, K. C. (2008). The Post-Subprime Regulation Scramble, The Magazine of International Economic Policy, 22(1):62-69.
EK Real Estate Investment Company-EK REIC (EKGYO). Real Estate Sector Report 2015 September, [Çevrim-içi: http://www.emlakkonut.com.tr/default], Erişim tarihi: 05.01.2016.
Economic and Social Opinion Research-Development Platform (ESAGEV). [Çevrim-içi: http://www.esagev.org/Makale/Index3?cId=1&rId=3037], Erişim tarihi: 13.12.2015.
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 2- http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakoeyb/
Şentürk- 2008 Küresel Finansal Krizinin ABD Gayrimenkul Sektörüne Etkileri ve Türk Gayrimenkul Sektörünün Son
Dönemdeki Durumu ile Benzerlik-Farklılık Karşılaştırması
39
Federal Reserve Bank (FED) Economic Research & Data US Census Bureau. [Available online at: https://research.stlouisfed.org/fred2/source?soid=19], Retrieved on January 7, 2016.
Halk Bank HalkInvest. Real Estate Sector Report 2015. [Çevrim-içi: http://www.halkyatirim.com.tr/Upload/3042015_9479471.pdf], Erişim tarihi: 03.01.2016.
Independent Industrialists’ and Businessmen’s Association (MUSIAD), [Çevrim-içi: http://www.musiad.org.tr/en], Erişim tarihi: 23.12.2015.
Institute of Strategic Thinking (TSDE), [Çevrim-içi: http://www.sde.org.tr/en/default], Erişim tarihi: 28.11.2015.
IMF Global Housing Watch Reports. (2015). [Available online at: https://www.imf.org/external/research/housing/], Retrieved on December 18, 2015.
IMF World Economic Outlook Database. [Available online at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx], Retrieved on December 19, 2015.
OECD Statistics. [Available online at: http://stats.oecd.org/], Retrieved on November 20, 2015.
Repuclic of Turkey Prime Ministry Investment Support and Promotion Agency&Deloitte. Turkey Real Estate Sector Report. (2010). [Çevrim-içi: www.invest.gov.tr/tr-TR], Erişim tarihi: 22.12.2015.
The Association of Real Estate and Real Estate Investment Companies (GYODER). [Çevrim-içi: http://www.gyoder.org.tr/en/], Erişim tarihi: 10.01.2016.
The Banks Association of Turkey (TBB). [Çevrim-içi: https://www.tbb.org.tr/en/home], Erişim tarihi: 14.01.2016.
The Central Bank of the Republic of Turkey–CBRT (TCMB). [Çevrim-içi: http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+en/tcmb+en], Erişim tarihi: 14.01.2016.
The Economist Journal. [Available online at: http://www.economist.com/], Retrieved on November 17, 2015.
The Guardian. [Available online at: http://www.theguardian.com/international], Retrieved on December 15, 2015.
The Turkish Industry & Business Association (TUSIAD). [Çevrim-içi: http://tusiad.org/tr/], Erişim tarihi: 24.01.2016. Turkey Is Bank. Real Estate Sector Report-2015 April. [Çevrim-içi: http://www.isbank.com.tr], Erişim tarihi: 21.12.2015. Turkish Contractors Association (TMB). 2015 Real Estate Sector Report. [Çevrim-içi: http://www.tmb.org.tr/], Erişim tarihi: 19.12.2015.
Turkish Statistical Institute (TurkStat-TUIK). [Çevrim-içi: http://www.turkstat.gov.tr/Start.do], Erişim tarihi: 09.11.2015.
US Federal Housing Finance Agency US Department of Commerce. [Available online at: http://www.fhfa.gov/], Retrieved on January 12, 2016.
U.S. Department of Labor. [Available online at: http://www.dol.gov/], Retrieved on December 8, 2015.
World Bank Development Indicators. [Available online at: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators], Retrieved on November 29, 2015.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com