You are here

KENT VE DOĞAL ÇEVRE KONULARININ MİMARİ TASARIM EĞİTİMİNE ERKEN YILLARDA KATILMASI

INTEGRATING URBAN AND LANDSCAPE ISSUES IN EARLY DESIGN EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
It is imperative to instill in students an awareness of urban issues; therefore, the relationship between the urban setting and the landscape is a majör vehicle for the exploration of architectural principles early in our program. Our second-year design studio is critical. It sets the tone for signifîcant issues that students address in subsequent studios. The studio builds upon the insights, skills, and enthusiasm that students carry with them from the first year, which equips students with basic dravving and modeling skills, and teaches them to think in spatial terms. Upon entering the second year, students are able to define space and are familiar with some signitıcant works of architecture. The second-year design studio forms a bridge between the abstract design principles taught in the first year and the synthesis of a building which is the focus of the third-year studio. The intent of the studio is to create an understanding of architectural elements and to develop the sensitivity required for valid interpretations of architecture. The program fosters a reflective design process with emphasis on the student's 62 METU JFA 1992 JAWAID HAIDER et. al ability to articulate ideas through an understanding of the pragmatic and expres-sive aspects of architecture. The second-year design studio creates an awareness of the multiplicity of factors that affect design, including urban and landscape issues. It introduces students to the comp!exity of the architectural whole and their civic responsibility in making informed choices, and is, therefore, regarded as a microcosm of the five-year program.
Abstract (Original Language): 
Tasarım eğitiminin başlarında kent ve doğal çevre konularında bir bilinç oluşturulması önemlidir. Bu görüşle, ikinci sınıf tasarım stüdyosunda, binaların işlevlerinin içerdiği konforların ötesinde tüm karmaşık zihinsel ve fiziksel karmaşıklığı ile bir bağlam bilinci sunarak, binaların bulundukları yerde nasıl oturdukları ve yaşadıkları konusunda odaklaşmakladır. Amaç, öğrenciyi mimari bütünün derinlikli kapsamı içinde bilgili seçimler yapma konusunda toplumsal sorumluluklarla karşı karşıya getirmektir. Tasarım öğretim kadrosu, ikinci sınıfta mimarlık, kent ve doğal çevre konularını öğretmede, yerleşim alanı sınırlamalarının tutarlı bir sıra içinde azaltılmasına dayanan bir yöntem denemektedir. Stüdyo projeleri bir sorular sıralaması içinde tanımlanmaktadır. Başarılı bir proje için kavramlar ve mekan organizasyonu kadar tema bütünlüğü de gereklidir. Bu stüdyo, kent ve doğal çevre tasarımına duyarlılığın binanın ölçeğinde değil, projenin kavranış biçiminde yattığını vurgulamaktadır. Yerleşim alanı yoluyla proje kapsamının genişletilmesi, mimari temrinleri içinde yeni kavrayışlara olanak vermekte ve tasarım süreci içinde öğrencilerin, kent ve doğal çevre konularının potansiyellerini anlamalarını sağlamaktadır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

ANTHONY, K. H. (1987) Private Reactions to Public Criticism, Journal of Architectural Education (40/3) 2-11.
CAMPBELL, R. (1984) Harvard GSD: You Ask Ouesüons, Architecture (73:8) 36-41.
HOLL, S. (1991) Anchoring, Architectural Press, Princeton.
LE CORBUSIER, JEANNERET, P. (1964) Oeuvre Complete, 1910-1929, Edi-tions Girsberger, Zürich.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com