You are here

TÜRKİYE ADRESLİ SPOR ALANINDAKİ BİLİMSEL YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF TURKISH SCIENTIFIC PUBLICATIONS IN THE FIELD OF SPORTS

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
Using bibliometric data, this study compares articles and conference proceedings, which are written in the field of sports by Turkish researchers and indexed by Web of Science (WoS), with worldwide aspects. Within this scope, data regarding publications in the field of sports for 2000-2010 periods were taken and using these data, Turkish publications were compared with selected countries and globally, in terms of quality and quantity. Results showed that number of Turkish publications indexed in WoS had increased during 2000-2010 period. However, in terms of quality indicators, such as number of citations, rate of non-cited publications and rate of publications written with international collaboration, Turkey found to be performed below the world average. Accordingly, Turkish researchers, who are working in the field of sports, need to boost their publications in terms of quality, impact and visibility and enhance their international cooperation efforts while preparing scientific publications.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, bibliyometrik veriler kullanılarak spor alanında, Türk araştırmacılar tarafından hazırlanan ve Web Of Science (WoS)'da endekslenen makale ve konferans bildirileri, dünya genelindeki benzer çalışmalarla karşılaştırılmaktadır. Çalışma kapsamında 2000-2010 dönem aralığında spor alanında yazılmış yayınlara ilişkin veriler kullanılarak Türkiye adresli yayınlar, hem nitelik hem de nicelik açısından dünya geneliyle ve bu alanda söz sahibi olan bazı ülkelerle kıyaslanmıştır. Yapılan değerlendirmeler, Türkiye'de spor alanında hazırlanan ve WoS'da endekslenen yayın sayısının yıllar itibarıyla arttığını göstermektedir. Bununla birlikte, alınan atıf sayısı, atıf almayan yayın yüzdesi ve uluslar arası işbirliğiyle hazırlanan yayın oranı gibi yayın kalitesini gösteren değişkenler baz alındığında Türkiye adresli çalışmaların dünya ortalamasının altında olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitler dikkate alındığında, Türk araştırmacıların hazırladıkları yayınların kalitesini, etkisini ve görünürlüğünü arttırmaları ve uluslar arası işbirliği açısından kendilerini geliştirmeleri gerektiği ortaya çıkmaktadır.
76
91

REFERENCES

References: 

Balcı M. (2011). Yüksek sayıda makalelerin sırrı. 12.06.2001, http://www.tuba.gov.tr/images/stories/userfiles/file/files_tr/haberler/h...
Borrego, A., Barrios, M., Villarroya, A., & Olle, C. (2008). Scientific output and impact of postdoctoral scientists: a gender perspective. Scientometrics, 83, 93-101. DOI 10.1007/s11192-009-0025-y
Dundar, H., & Lewis, D.R. (1998). Determinants of research productivity in higher education, Research in Higher Education, 39(6),607-631.
http://pjss.pau.edu.tr
Pamukkale Journal of Sport Sciences
90
Tekneci
2013:4(3):76-91
Edgar F, Geare A. (2010). Characteristics of High- and Low-performing University Departments as Assessed by the New Zealand Performance Based Research Funding (PBRF) Exercise. Australian Accounting Review, 52 (20), 55-63.
Frame JD. (1977). Mainstream research in Latin America and Caribbean. Interciencia, 2,143¬148.
Garfield E. (2003). The meaning of the Impact Factor, International Journal of Clinical and Health Psychology, 3, 363-369.
Goodall AH. (2009). Highly cited leaders and the performance of research universities. Research Policy, 38, 1079-1092.
Guan J, Gao X. (2008). Comparison and evaluation of Chinese research performance in the field of bioinformatics., Scientometrics, 75(2), 357-379.
Johnes, J., & Yu, L. (2008). Measuring the research performance of Chinese higher education institutions using data envelopment analysis. China Economic Review, 19(4). 679-696.
Kao, C., Pao, H. (2009). An evaluation of research performance in management of 168 Taiwan universities. Scientometrics, 78(2), 261 -277.
Kaur H, Gupta BM. (2010). Mapping of dental science research in India: a scientometric analysis of India's research output, 1999-2008. Scientometrics, 85, 361-376
King, D. A. (2004). The scientific impact of nations. Nature, 430 (6997), 311-316.
OECD (2002). Frascati Manual. Sixth edition, 21 Şubat 2012'de indirildi http: //www .tubitak .gov .tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Frascati .pdf
Schubert A, Braun T. (1986). Relative indicators and relational charts for comparative assessment of publication output and citation impact. Scientometrics, 9, 281-291.
Shin JC. (2009). Classifying higher education institutions in Korea: a performance-based approach. Higher Education, 57, 247-266.
Thomson Reuters (tarihsiz). The Definitive Resource For Global Research Web Of Science Access Powerful Cited Reference Searching And Multidisciplinary Content. 21 Şubat 2013 de indirildi. http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/Web_of_Science_factsheet.pdf
TUBITAK
(tarihsiz)
. Bilimsel Yayın Sayısı Bakamından Türkiye'nin Dünya Sıralamasındaki Yeri. 27 Mart 2013'de erişildi. http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/bty70.pdf
ULAKBİM (tarihsiz). 2012 UBYT Dergi Listesi. 21 Şubat 2013'te erişildi. http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/dergilist.php?onceki=1
Van Raan AFJ. (2006). Performance-Related Differences of Bibliometric Statistical Properties of Research
Groups
: Cumulative Advantages and Hierarchically Layered Networks. Journal Of The American Society For Information Science And Technology, 57(14), 1919-1935.
http://pjss.pau.edu.tr
Pamukkale Journal of Sport Sciences

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com