You are here

Manyetitli sahil kumlarının zenginleştirilmesi

Beneficiation of beach magnetite sand

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5505/pajes.2015.67699

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, beneficiation of beach magnetite sand was investigated by applying high intensity dry magnetic separator. The effect of feed particle size, feed rate, roll rotation speed, induced magnetic field intensity, and separator knife angle on Fe grade and recovery of the magnetite concentrate were investigated. As a result of dry magnetic separation at about 750 Gauss magnetic field conducted with -0.212+0.106 mm size fraction under optimum conditions, a magnetite concentrate assaying 54.41% Fe was obtained with 63.46% recovery where the beach sand sample contained %48.41 Fe.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, manyetitli sahil kumundan, yüksek alan şiddetli kuru manyetik ayırıcıda optimum şartlarda demir kazanımı amaçlanmıştır. Kuru manyetik ayırıcıda gerçekleştirilen zenginleştirme testlerinde besleme tane boyutu, besleme hızı, rulo dönüş hızı, manyetik alan şiddeti ve bölücü bıçak açısının, zenginleştirme verimi ve konsantrenin Fe tenörü üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Optimum kuru manyetik zenginleştirme şartlarında, -0.212+0.106 mm fraksiyonunda yer alan ve tenörü %48.41 Fe olan sahil kumu numunesinin, 750 Gauss’luk bir manyetik alandan geçirilmesi ile %54.41 Fe tenörlü konsantre %63.46 Fe kazanma verimi ile elde edilmiştir.

REFERENCES

References: 

[1] Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. “Türkiye Demir ve Demirdışı Metaller Meclisi Sektör Raporu”. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara, Türkiye, 221, 2014.
[2] Devlet Planlama Teşkilatı. “Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu”. Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, Türkiye, 2739, 2007.
[3] Potada Eriyen. “Demir Mi? Demir-Çelik Sektörü Mü?”. http://www.metalurji.org.tr/dergi/dergi135/d135_3848pdf (20.02.2015).
[4] Miller, JR. “Garnir cevherinde empüriteler”. Madencilik, 9(6), 8-16, 1970.
[5] Van Uffelen, M. “Beneficiation Testing Confirms 120Mt~167Mt DSO Grade Product Potential at Spearhole”. Dynasty Resources Limited's News, West Perth, Australia, Scientific Report, ASX Release, 2011.
[6] Meadows, N. "IMX Resources Announces Significant Improvement in Mt Woods Magnetite Metallurgical Performance". IMX Resources NL, West Perth, Australia, Scientific Report, 2013.
[7] Arvidson, BR. "The many Uses of Rare-Earth magnetic separators for heavy mineral sands processing". International Heavy Minerals Conference, Fremantle, WA, 18-19 June 2001.
[8] Ekmekçi, Z. "Yüksek alan şiddetli sürekli mıknatıslı manyetik ayırıcılar: Özellikleri ve uygulamalar". Madencilik, 29(3), 39-46, 1990.
[9] Kahriman, A, Kurşun, İ. "Avrupa Birliği üyelik sürecinde doğal kaynaklarımızın önemi". Türkiye Günlüğü, 70, 71-72, 2002.
[10] Svoboda, J, Fujita, T. "Recent developments in magnetic methods of material separation". Minerals Engineering, 16(9), 785-792, 2003.
[11] Hacıfazlıoğlu, H. "Silis kumunun zenginleştirilmesinde kullanılan yöntemler ve flotasyon ile manyetik ayırma yöntemlerinin demir giderimim bakımından karşılaştırılması". Madencilik, 50(3), 35-48, 2011.
[12] Akın, S, Yalgın, O, Kayadelen, M. "Çarşamba-Ünye sahil kumlarından demir kazanma olanakları". Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 4. Kongresi, Ankara, Türkiye, 19-22 Şubat 1975.
[13] Köksoy, M. "Doğu Karadeniz plaser magnetit yatakları". Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 4. Kongresi, Ankara, Türkiye, 19-22 Şubat 1975.
[14] Önal, G. "Kilyos bölgesi kumlarının değerlendirme olanaklarının araştırılması". Türkiye Madencilik ve Teknik 7. Kongresi, Ankara, Türkiye, 16-20 Şubat 1981.
[15] Premaratne, WAPJ, Rowson, NA. "The processing of beach sand from sri lanka for the recovery of titanium using magnetic separation". Physical Separation in Science and Engineering, 12(1), 13-22, 2003.
[16] Arol, Aİ, Aydoğan, A. "Recovery enhancement of magnetite fines in magnetic separation". Colloids Surf A: Physicochem Eng Aspects, 232(2-3), 151-154, 2004.
[17] Başaran, G. Beneficiation Studies on the Fine Iron Ore Tailings of Divrigi Concentrator. MSc Thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 1988.
[18] Kumar, DR, Srinivas, RD, Ram, RPS. "Magnetic separation studies for a low grade siliceous iron ore sample". International Journal of Mining Science and Technology, 23(1), 1-5, 2013.
[19] Yedilbayev, AI, Yugay, VD, Kubeyev, RU, Muzgina VS. "Development of technology for iron ores of bapy deposit beneficiation". 11th International Mineral Proessing Symposium, Belek-Antalya, Turkey, 21-23 October 2008.
[20] Svoboda, J. "The effect of magnetic field strength on the efficiency of magnetic separation". Minerals Engineering, 7(5-6), 747-757, 1994.
[21] Güngör, K. Production of Heavy-Media-Quality Magnetite Concentrate From Kesikköprü Iron Ore Taıilings. MSc Thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 2010.
[22] Temur, S. Metalik Maden Yatakları. 1. Baskı. Ankara, Türkiye, Nobel Yayınevi, 2000.
[23] Cebeci, Y, Aslan, N, Canbazoğlu, M. "Demir cevherlerinin zenginleştirilmesi". Madencilik Bilim ve Teknolojisi Dergisi, 1(1), 165-184, 1993.
[24] McNab, B, Jankovic, A, David, D, Payne, P. "Processing of Magnetite ıron ores-comparing grinding options". Iron Ore Conference, Perth, WA, 27-29 July 2009.
[25] Davy, M. “Rare earth magnets in mineral sands processing”. 9th Industrial Minerals International Congress, Sydney, Avustralia, 25-28 March 1990.
[26] Devlet Planlama Teşkilatı. "Madencilik ÖİK Raporu Metal Madenler Alt Komisyonu Demir Çalışma Grubu Raporu". Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, Türkiye, 2624, 2001.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com