You are here

BİLÎM DÜNYASININ YENİ ÜYESİ: Polis Bilimleri

The New Member of The World of Sciences: Poliçe Sciences

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
In this study, developing process, scientific situation and necessities of poliçe sciences are stressed. Therefore, the Ph.D. dissertations are written at universiües or institutes in poliçe sciences fteld in USA and Turkey were examined. Also some implementations which must be done by Turkish National Poliçe and Institute of Security Sciences at Poliçe Academy far ne w member ofworld of sciences are emphasized.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, polis bilimlerinin gelişim süreci, bilimsel konumu ve gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu amaçla ABD'de üniversite ve enstitülerde Polis Bilimleri alanında yürütülen mastır ve doktora programları ile Türkiye'de polis bilimleri alanında üniversite ve enstitülerde yazılan tezler incelenmiştir. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisine bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsünce polis bilimleri için yapması zorunlu uygulamalar vurgulanmıştır.

REFERENCES

References: 

Academy of Criminal Justice Sciences, Guide to graduate programs in criminal justice and criminology (1997), Highland Heights, KY: Northern Kentucky University.
America's Best Colleges. (1997), Washington DC: U.S. News and World Report. Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı Verileri (2002), Ankara: EGM.
Fabianic, David. (1998) "The Status of Criminal Justice Ph.D. Programs in Hig-
her Education", Journal of Criminal Justice, Cilt.26, Sayı.5, ss.399-408. "Polis Yüksek Öğretim Kanunu", Resmi Gazete, Sayı:24397, 09.05.2001.
Research-Doctorate Programs in The United States: Continuity and Change.
(1995), Washington DC: National Research Council, National Academy
Press. Sherman, L. J. (1978). Yıldız, Murat. (2000), "Poliste Lisansüstü Öğretim Sorunları", Polis Bilimleri
Dergisi, Cilt.2, Sayı.5-6, ss.99-118. http://www.yok.gov.tr/univbil/oku2.html "03.07.2002

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com