You are here

Van İlinde Meslek Gruplarına Göre Fiziksel ve Psikolojik Şiddet Araştırması

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
İş yerinde gerçekleşen, bir veya daha fazla kişi tarafından, bir veya daha fazla kişiye, sistemli bir şekilde, düşmanca ve ahlakdışı bir yaklaşımla yapılan, süreklilik gösteren bir sıklıkla ve çok çeşitli sebepler ile kişiyi sindirme, kişinin özgüvenine psikolojik ve hatta fiziksel saldırgan davranışlar ile baskı uygulama Mobbıng (Psikolojik Şiddet). (Öztürk, 2010) olarak ifade edilmektedir. Mobbing kavramı, İngilizce “mob” kökünden gelmekte olup, “Mob” sözcüğü, aşırı şiddetle ilişkili ve yasaya uygun olmayan kabalık anlamındadır. Sözcük Latince “mobile vulgus”tan türemiştir. Türk Dil Kurumunda, mobbing kavramının karşılığı “Bezdiri” dir.
110
116