You are here

Kanita Dayali Uygulamalar Bağlaminda Bir Hasta Güvenliği Uygulamasi: Care Bundles (Temel Önlem Paketi)

An Application of Patient Safety in the Context of Evidence Based Practice: Care Bundles

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.5455/sad.201401028388

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The main aim of this paper is to develop an understanding of the care bundle. Care bundle which is based on evidence based practices and reduces avoidable deaths thanks to all or nothing application is considered as one of the modern patients safety applications. Other aims of this paper are to identify kinds of the bundle and to make suggestions for policy developers.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın temel amacı bundle uygulamasını tanıtmaktır. Kanıta dayalı uygulamalara dayanan ve ya hep ya hiç uygulaması sayesinde önlenebilir ölümleri azaltan bundle uygulaması çağdaş hasta güvenliği pratiklerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Bundle çeşitlerini tanıtmak ve politika geliştiriciler için önerilerde bulunmak bu çalışmanın tali amaçlarındandır.

REFERENCES

References: 

1. Bull A. ve ark. Bundle Of Care to Reduce Colorectal
Surgical İnfections: An Australian Experience. Journal of
Hospital Infection 2011:78; 297-301.
2. Foglia, E., Meier, M. D., & Elward, A. (2007). Ventilatorassociated
pneumonia in neonatal and pediatric intensive
care unit patients. Clinical Microbiology Reviews, 20(3),
409-425.
3. Fulbrook, P., & Mooney, S. (2003). Care bundles in critical
care: a practical approach to evidence‐based
practice. Nursing in Critical Care, 8(6), 249-255.
4. Gillespie, R. (2009). Prevention and management of
ventilator-associated pneumonia–the Care Bundle
approach. Southern African Journal of Critical Care, 25(2).
Kurutkan
88
5. Hollenbeak, C. S., Murphy, D. M., Koenig, S., Woodward,
R. S., Dunagan, W. C., & Fraser, V. J. (2000). The clinical
and economic impact of deep chest surgical site infections
following coronary artery bypass graft surgery. CHEST
Journal, 118(2), 397-402.
6. How-to Guide: Prevent Ventilator-Associated Pneumonia.
Cambridge, MA: Institute for Healthcare Improvement;
2012.
7. IHI, 100,000 Lives Campaign, www.ihi.org 28 Ağustos
2014 tarihli erişim
8. Institute for Healthcare Improvement. 100,000 lives.
Available at:http://www.ihi.org/IHI/ Programs/Campaign/
Campaign.htm
9. İlçe, A.Ö., Alpteker, H., ve Kurutkan M.N., (2012), Bakım
Paketi (Care Bundles) Kanıta Dayalı Uygulama Örneği. 2.
Hemşirelik Sempozyumu, 16-19 Şubat 2012 İzmir
10. Klevens, R. M., Edwards, J. R., Richards, C. L., Horan, T.
C., Gaynes, R. P., Pollock, D. A., & Cardo, D. M. (2007).
Estimating health care-associated infections and deaths in
US hospitals, 2002. Public health reports, 122(2), 160.
11. Kurutkan, M.N., ve Kara. O. (2014), Sağlık Hizmet Sunumu
İle İlişkili Enfeksiyonların Toplumsal Maliyeti Üzerine Bir
Uygulama, Uluslararası Türkiye Ekonomi Kurumu
Kongresi, Antalya
12. Raising the Bar with Bundles, Treating patients with an all
–or_ bothing standard, Joint Commission Perspectives on
Patient Safety, April, 2006, Volume 6 Issue 4
13. Robb, E., Jarman, B., Suntharalingam, G., Higgens, C.,
Tennant, R., & Elcock, K. (2010). Using care bundles to
reduce in-hospital mortality: quantitative survey. BMJ, 340.
14. Şardan YŞ, İnfeksiyon Kontrol ve Hasta Güvenliği
Konusunda Yapılanlara Örnekler, 26. ANKEM Kongresi,
2011.
15. TC Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu:
Hastane Enfeksiyonları ile Mücadele, Bilimsel Tıp
Yayınevi, Ankara, 2007
16. Venkatram S, ve ark. Study of device use adjusted rates in
health care-associated infections after implementation of
"bundles" in a closed-model medical intensive care unit. J
Crit Care 2010;25:174.e11-8.
17. Warren, D. K., Quadir, W. W., Hollenbeak, C. S., Elward,
A. M., Cox, M. J., & Fraser, V. J. (2006). Attributable cost
of catheter-associated bloodstream infections among
intensive care patients in a nonteaching hospital*. Critical
care medicine, 34(8), 2084-2089.
18. Warren, D. K., Shukla, S. J., Olsen, M. A., Kollef, M. H.,
Hollenbeak, C. S., Cox, M. J., ... & Fraser, V. J. (2003).
Outcome and attributable cost of ventilator-associated
pneumonia among intensive care unit patients in a
suburban medical center*. Critical care medicine, 31(5),
1312-1317.
19. www.survivingsepsis.org 28 Ağustos 2014 tarihli erişim
20. Yalçın, A.N., (2008) Hastane Enfeksiyonları Maliyet
Analizi, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi
Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No:60 Ocak 2008;15-22
21. Yokoe, D. S., Mermel, L. A., Anderson, D. J., Arias, K. M.,
Burstin, H., Calfee, D. P., ... & Classen, D. (2008). A
compendium of strategies to prevent
healthcare‐associated infections in acute care
hospitals. Infection control and hospital
epidemiology, 29(S1), S12-S21.www.turkuaz.org. 20
ağustos 2014 tarihli erişim

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com