You are here

GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE INTERNET ERİŞİM KAYITLARINDAN BİLGİ ÇIKARILMASI

INFORMATION EXTRACTING FROM INTERNET ACCESS LOGS BY GENETIC ALGORITHM METHOD

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The information on the behaviors of Internet users is saved on servers as raw data. The discovery and analysis of useful information from these user access logs patterns can be defined as Web Mining. In this study, raw data in user access logs files were disposed and statistical information extraction was performed from these data by genetic algorithm method. In this way, address link database which Internet users used most was determined.
Abstract (Original Language): 
Internet kullanıcılarının davranış bilgileri, internet sunucularında ham veriler şeklinde tutulmaktadır. Bu kullanıcı erişim kayıt örüntülerinden yararlı bilginin keşfi ve analizi web madenciliği olarak tanımlanabilir. Bu çalışma da, kullanıcı erişim kayıt (log) dosyasındaki ham veriler düzenlenerek, genetik algoritma yöntemi ile bu verilerden istatistiksel bilgi çıkarımı yapılmıştır. Böylece, Internet kullanıcılarının en fazla kullandığı veritabanı adres bilgisi tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

[1]. Uğuz, H., Kodaz, H., Saraçoğlu, R., Baykan, Ö.K.,
“Genetik Algoritmalar Kullanılarak Web Kullanım
Madenciliği Yönteminin Sistem Log Kayıtlarına
Uygulanması”, International XII. Turkish
Symposium on Artificial Intelligence and Neural
Networks – TAINN 2003, T-1, s. 45 - 47, (2003).
[2]. Chen L., Sycara K., “WebMate: A Personal Agent
for Browsing and Searching”, The Second
International Conference on Autonomous Agents,
ACM., (1998).
[3]. Şakiroğlu, A.M., Tuğ, E., Bulun, M. “Web Log
Dosyalarından Genetik Algoritma Yöntemiyle Sıralı
Erişimlerin Tespit Edilmesi”, Türkiye Bilişim
Derneği 20. Bilişim Kurultayı, (2003).
[4]. Cooley, R., Mobasher, B. and Srivastava, J. “Web
Mining: Information and Pattern Discovery on the
World Wide Web”, Department of Computer
Science and Engineering, University of Minnesota,
Minneapolis, MN 55455, USA, (1997).
[5]. Nabiyev., V.Vasif, Yapay Zekâ Kitabı, Seçkin
Yayınevi, Ekim 2003, Ankara.
[6]. Kösehan, Y., Leblebicioğlu, K., “Mayın Tarlası
Oluşturma Problemine Genetik Algoritma
Yaklaşımı”, KHO Savunma Bilimleri Dergisi, Vol.
2, s.34–56, (2003).
[7]. İşeri, İ., “Web Günlüğünden Zaman Sınırlı
Bulanık Bağıntı Kuralları ve Sıralı Örüntülerin
Çıkarılması”, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, (2005).
[8]. Sushmita Mitra, Tinku Acharya, “Data Mining:
Multimedia, Soft Computing and
Bioinformatics” A John Wiley & Sons, Inc.
publication, USA, (2003).
[9]. Nong Ye, “The handbook of Data Mining”,
Lawrence Erlbaum Associates publishing
Company Inc. London, (2003).
[10]. Michael J.A.Berry, Gordon Linoff, “Data
Mining Techniques”, published by John Wiley
& Sons, Inc. USA, (1997).
[11]. Internet: SARG, http://sarg.sourceforge.net,
Erişim tarihi: Aralık 2006.
[12]. J.Srivasta, R.Cooley, M.Deshpande and P.Tan,
“Web Usage Mining: Discovery and
Aplications of Usage Patterns From Web Data”
SIGKDD Exploartions. 1(2), 1–12, (2000).
[13]. Bulut, B., “Veri Madenciliği Yöntemlerinin
İncelenmesi ve Uygulamaları”, Fırat
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Y.L.
Semineri, Elazığ, (2006).
[14]. Emel, G.G., Taşkın, Ç., “Genetik Algoritmalar
ve Uygulama Alanları”, Uludağ Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt
XXI, Sayı 1, s.129-152, (2002).
[15]. Ye, Nong (Ed), “The Handbook of Data
Mining”, Lawrence Erlbaum Associates,
Publishers, Mahwah, New Jersey, London,
(2003).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com